Ozalj

Na vapnenačkoj stijeni, ponad tihe, zrcalne Kupe...
View More

Pisarovina

Prostorom Općine protežu se široke riječne doline...
View More

Ribnik

Nekoć, kad bi zatvorili korito potoka, nastalo bi jezero...
View More

Kravarsko

Izvorište je manjih rijeka, od kojih treba spomenuti...
View More

Žumberak

Jedan od najzamršenijih dijelova granice između...
View More

Draganić

To je dio karlovačkog dinarskog krša s nebrojenim...
View More

Žakanje

Na brijegu iznad Žakanja nalazio se dvorac Šimunec...
View More

Krašić

Jedan od osnovnih pravaca budućeg razvoja...
View More

Duga Resa

Duga Resa s okolicom područje je neobično...
View More

Netretić

To je dio karlovačkog dinarskog krša s nebrojenim...
View More

Karlovac

Karlovac je primjer grada zasnovanog prema...
View More

Kamanje

Kao prirodna znamenitost posebno je zanimljiva...
View More

Pokupsko

Općina Pokupsko je kao jedinica lokalne...
View More

Lasinja

Općina Lasinja osnovana je 1992. godine...
View More
LAG Vallis Colapis

LAG Vallis Colapis je osnovan 2009. godine kao nastojanje ruralnih zajednica pokupskih dijelova Karlovačke i Zagrebačke županije za primjenu procedura LEADER mjere Programa ruralnog razvoja. SAZNAJTE VIŠE

Upoznajemo nezaposlene s mogućnostima koje nudi suvremeni pristup ponudi poljoprivrednih proizvoda

08. travnja 2019.|By:
Kroz projekt " Zapošljavanje kroz suvremeni pristup ponudi poljoprivrednih proizvoda" od listopada prošle godine u 6 klubova za zapošljavanje u tri županije informiramo i educiramo nezaposlene o mogućnostima koje im nudi suvremeni pristup ponudi poljoprivrednih…
Read More

Terensko upoznavanje mogućnosti koje nudi ruralno područje u sklopu projekta “Mladi poljoprivrednik”

02. travnja 2019.|By:
Održali smo  drugo terensko putovanje u sklopu projekta "Mladi poljoprivrednik" na kojem smo posjetili OPG Kovač u Jaškovu u Ozlju. OPG Kovač bavi se ekološkom poljoprivrednom na površini od oko 50 ha…

Mladi upoznati s mogućnostima financiranja OPG-a kroz Program ruralnog razvoja

02. travnja 2019.|By:
U subotu je održana druga u nizu radionica za mlade "Kako financirati OPG kroz mjere ruralnog razvoja?" u sklopu projekta "Mladi poljoprivrednik". Radionica je održana u prostorijama Općine Krašić na kojoj su se…

Semič i Kamanje: Važnost dobre komunikacije u turizmu – radionice za lokalne pružatelje turističkih usluga

25. ožujka 2019.|By:
U sklopu projekta Misterion- iskustvo tajne vode, koji se provodi uz financijsku potporu programa Interreg Slovenija - Hrvatska, turistička agencija Kompas Novo Mesto i LAG Vallis Colapis su proveli radionice pod nazivom…

Petnestero mladih iz tri općine LAG-a kroz projekt “Mladi poljoprivrednik” naučili kako osnovati OPG

06. ožujka 2019.|By:
LAG Vallis Colapis je u četvrtak 28. veljače u  prostorijama Općine Draganić organizirao prvu radionicu u sklopu projekta “Mladi poljoprivrednik” na temu “Kako osnovati OPG?”. Projekt “Mladi poljoprivrednik” je financiran od Ministarstva…

Javni natječaj za odabir suvenira – Iskustvo tajne voda

05. ožujka 2019.|By:
Javni natečaj za odabir suvenira – Iskusi tajne voda! U sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvatska „Misterion – Iskusi tajne voda“ je predviđena izrada suvenira vezanih za zajednički turistički proizvod slovensko-hrvatskog pograničnog područja. Cilj…
EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas