Ozalj

Na vapnenačkoj stijeni, ponad tihe, zrcalne Kupe...
Više

Pisarovina

Prostorom Općine protežu se široke riječne doline...
Više

Ribnik

Nekoć, kad bi zatvorili korito potoka, nastalo bi jezero...
Više

Kravarsko

Izvorište je manjih rijeka, od kojih treba spomenuti...
Više

Žumberak

Jedan od najzamršenijih dijelova granice između...
Više

Draganić

To je dio karlovačkog dinarskog krša s nebrojenim...
Više

Žakanje

Na brijegu iznad Žakanja nalazio se dvorac Šimunec...
Više

Krašić

Jedan od osnovnih pravaca budućeg razvoja...
Više

Duga Resa

Duga Resa s okolicom područje je neobično...
Više

Netretić

To je dio karlovačkog dinarskog krša s nebrojenim...
Više

Karlovac

Karlovac je primjer grada zasnovanog prema...
Više

Kamanje

Kao prirodna znamenitost posebno je zanimljiva...
Više

Pokupsko

Općina Pokupsko je kao jedinica lokalne...
Više

Lasinja

Općina Lasinja osnovana je 1992. godine...
Više
LAG Vallis Colapis

LAG Vallis Colapis je osnovan 2009. godine kao nastojanje ruralnih zajednica pokupskih dijelova Karlovačke i Zagrebačke županije za primjenu procedura LEADER mjere Programa ruralnog razvoja. SAZNAJTE VIŠE

Pokupsko: projekt toplane na bio masu u finalu za osvajanje godišnje EUSEW nagrade!

17. svibnja 2016.|Objavio/la:
Općina Pokupsko je nedavno uspješno pustila u pogon malu tolpanu na bio masu financiranu iz potpore IPARD programa, a sada se taj projekt našao u finalu za dodjelu godišnje nagrade Europske unije za obnovljive izvore…
Pročitajte više

Ozalj, Netretić, Pokupsko: poduka za udruge, vrtiće, škole…

28. travnja 2016.|Objavio/la:
U okviru Programa MRRAK - Mreže za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji - LAG Vallis Colapis organizira poludnevne radionice pod naslovom: Osnove pisanja projektnog prijedloga.…

Ozalj: održana redovna godišnja Skupština za 2016. godinu

26. travnja 2016.|Objavio/la:
Na redovnoj godišnjoj skupštini LAG-a Vallis Colapis održanoj 20. travnja 2016. godine u Ozlju usvojene su odluke: o istupanja ruralnih naselja Velike Gorice iz LAG-a Vallis Colapis o usvajanju dokumenta Lokalne razvojne…

Pokupsko: predstavljanje Erasmus+ programa

14. travnja 2016.|Objavio/la:
Pozivamo sve zainteresirane na zanimljivo predavanje u Pokupskom. Predavanje će održati Snježana Ljubić Šestak i Marija Kaurić koje su krajem veljače sudjelovale na treningu "Facilitators In Education And Empowerment Of Learners" u…

LAG izgubio 1,2 mil. kuna – ministarstvo jednostavno poništilo natječaj!

31. ožujka 2016.|Objavio/la:
DRŽAVNA BIROKRACIJA - NEPODNOŠLJIVA LAKOĆA POSTOJANJA... LAG Vallis Colapis je početkom prošle godine (6. ožujka 2015.) na natječaj pod nazivom - HR 2.1.10. Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju…

LAG: terenske radionice za izradu Lokalne razvojne strategije

24. veljače 2016.|Objavio/la:
Pozivamo građane s područja LAG-a Vallis Colapis na sastanke izrade dokumenta Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje do 2020. godine: Lokalna razvojna strategija (LRS) je temeljni dokument koji će LAG prijaviti na…
EUROPSKA UNIJA
LEADER
R. HRVATSKA
Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER
Ova internet stranica sufinancirana je iz EU pretpristupnog programa IPARD kroz mjeru LEADER. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost LAG-a "Vallis Colapis" i ne odražava nužno stajalište Europske unije.