POZIV NA OBLIKOVANJE ENERGETSKE POLITIKE LAG-A

01. veljače 2014.|By:

Pozivamo Vas na sudjelovanje u javnoj raspravi „Izrada Plana energetski održivog razvoja LAG-a Vallis Colapis“ koja će se održati u srijedu 02. srpnja 2014.g. s početkom u 17 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca Ozalj.

Plan energetski održivog razvoja LAG-a Vallis Colapis izrađuje se u okviru projekta „Lokalni energetski dijalog“ (localenergydialogue.net) financiranog kroz IPA fond Europske unije i uz potporu Ureda za udruge Vlade RH, a u suradnji s LAG-om Vallis Colapis.

Cilj izrade Plana je određivanje smjera energetskog razvoja LAG-a Vallis Colapis do 2020.g. sa svrhom povećanja kvalitete života lokalnog stanovništva,postizanja više razine zaštite okoliša te poticanja lokalnog gospodarstva kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi radionice su:

  • informirati građane na području LAG-a Vallis Colapis o rezultatima prve faze izrade Plana energetski održivog razvoja LAG-a Vallis Colapis (SEAP-a) te ih uključiti u izradu Plana
  • predstaviti moguće mjere za povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te raspraviti eventualne prepreke za provedbu tih mjera
  • predstaviti buduće korake u izradi Plana energetski održivog razvoja LAG-a Vallis Colapis

Molimo Vas da nam interes za sudjelovanjem potvrdite najkasnije do 01. srpnja 2014. na email adresu antonija.perac.fistrovic@zuk.hr ili telefonski na broj 047/713-157.

Lokalni energetski dijalog projekt je kojeg zajednički provode Društvo za oblikovanje održivog razvoja iz Zagreba, Zvono uz Kupu iz Karlovca i Znanstveno Edukacijski Centar Višnjan, u suradnji s LAG-om UNA, LAG-om Valis Collapis i LAG-om Poreština, s ciljem uspostave javnog dijaloga između nevladinog sektora, jedinica lokalne samouprave i građana kroz razvoj lokalnih Akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP) i povećanje svijesti javnosti o održivom energetskom razvoju. Projekt je financiran od strane Europske unije, uz podršku Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

lolo_520x183_2f1847456ff1d367bf36895c338467a2

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas