RIJEČNO KINO U OZLJU I DUGOJ RESI!

25. veljače 2014.|By:

Ove godine riječno kino dolazi u Ozalj i Dugu Resu! Manifestacija traje od 18. srpnja do 10. kolovoza, s projekcijama u 5 gradova Karlovačke županije. Projekcije su petkom i subotom na Foginovom kupalištu u Karlovcu, a svake nedjelje u drugom gradu Karlovačke županije: u Ozlju, Ogulinu, Duga Resi i Slunju.

Već ćetvrtu godinu za redom održava se manifestacija Riječno kino uz Karlovačko – ljetno kino na otvorenom u organizaciji poduzeća Turbing d.o.o. i Kinokluba Karlovac.

Karlovac – projekcije se održavaju svaku večer na Foginovom kupalištu, a nedjeljom su projekcije u ostalim gradovima Karlovačke županije:

Ozalj – 20. srpnja 2014, Kupalište podno centrale na Kupi.

Ogulin – 27. srpnja 2014, Dvorcu Zrinsko-Frankopanski rijeka Dobra.

Duga Resa – 03. kolovoza 2014, gradsko kupalište Mrežnica.

Slunj – 10. kolovoza 2014, gradsko kupalište Korana.

SVE PROJEKCIJE SU BESPLATNE!

Za dodatne informacije, pogledajte na linku!

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas