Prvi sajam seoskog turizma Karlovačke županije!

01. rujna 2016.|By:

KZ sajam ruralKZ logo

Predstavljeni naši proizvođači na Prvom sajmu ruralnog turizma Karlovačke županije

Za vrijeme ovogodišnje Međunarodne izložbe pasa (CACIB) koja se u Karlovcu održala 24. i 25. rujna 2016. na prostoru ŠRC-a Korana održan je i Prvi sajma ruralnog turizma Karlovačke županije. Sajam ruralnog turizma zamišljen je kao predstavljanje turističkih potencijala i proizvoda seoskih zajednica Karlovačke županije pa je prilika iskorištena da se na njoj predstave poljoprivrednici i ugostitelji s područja LAG-a Vallis Colapis. Kako naš LAG pokriva i općine Zagrebačke županije u slivu rijeke Kupe,  predstavljeni su i naši članovi s područja Zagrebačke županije.

Organizator Sajma je bila Razvojna agencija Karlovačke županije – Karla. Sudjelovanje na Sajmu je bilo besplatno za sve sudionike koji su izlagali preko LAG-ova, za što se posebno zahvaljujemo Razvojnoj agenciji Karla. Sajam je bio odlična prilika za sve koji su zainteresirani da se njihovi proizvodi, programi, manifestacije, povijesne lokacije, smještajni kapaciteti, obiteljsko poljoprivredna gospodarstva, lovačke udruge ili ribolovna društva predstave široj javnosti – i nadamo se da će se održavanje Sajma nastaviti u narednim godinama.

Više informacija o Prvom sajmu seoskog turizma Karlovačke županije može se dobiti izravno od organizatora u Razvojnoj agenciji Karlovačke županiji Karla d.o.o.

RA Karla d.o.o.
Tel. 047 612 800
E-mail: mmikas@ra-kazup.hr

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas