Đurđevac: gostovanje u prelijepoj Podravini…

28. rujna 2016.|By:

logologo-aaa

Predstavnici LAG-a Vallis Colapis gostovali su 15. i 16. rujna 2016. u Đurđevcu na radionici u organizaciji LAG-a Podravina koja je održana u sklopu projekta „AAA Leader – Ruralni razvoj potrebe i prilike”. Projekt je financiran je od strane Alpe-Jadran Saveza, Koprivničko-križevačke županije i LAG-a Podravina, a cilj projekta je prepoznavanje, zaštita i prezentacija nematerijalnih kulturnih dobara u turističke svrhe na ruralnom području, te prepoznavanje i certificiranje poljoprivrednih proizvoda prepoznatljivih na ruralnom području. Ovo je bila odlična prilika da se predstave i povežu LAG-ovi iz Hrvatske, Slovenije i Austrije, a djelatnosti našeg LAG-a su predstavili Nikola Volović (član Upravnog odbora) i Zoran Starešina (stručni suradnik za poljoprivredu), koji su govorili o iskustvima zaštite prirodne i kulturne baštine, a posebno o našim iskustvima u suradnji s partnerima iz Slovenije; kao i o razvoju poljoprivrednih proizvoda s naglaskom na certificiranje ekoloških proizvođača na području LAG Vallis Colapis (Pokuplje i zapadni Žumberak).

Domaćini iz LAG-a Podravina su upriličili stvarno izuzetan kulturni program tokom ovog stručnog skupa, pa su polaznici imali priliku obići crkvu i muzej u Kalinovcu, galeriju slikara Ivana Lackovića Croate, etno kuću obitelji Karlovčan, kućnu radinost gospođe Ljubice Cestar te poznati dvorac Đurđevac – porište srednovjekovne Đurđevačke bitke s Turcima. Skup je posebno iskorišten za planiranje projekata suradnje među LAG-ovima Hrvatske, Slovenije i Austrije, a koja će se provoditi kroz podmjeru 19.3. Programa ruralnog razvoja. Odabir projektnih partnera i osmišljavanje zajedničkih projektnih prijedloga među sudionicima temeljio se na međunarodnoj suradnji vezanoj uz tematska područja: a) zaštite nematerijalnih kulturnih dobara i njihovo iskorištavanje kao turističkih proizvoda na ruralnom području, te b) certificiranju poljoprivrednih proizvoda s ciljem povećanja konkurentnosti.

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas