Dan Plemenite općine Draganić

04. listopada 2016.|By:

Povodom obilježavana dana Plemenite općine Draganić, 7. listopada 2016. godine u 18 sati održat se u Osnovnoj školi Draganić stručni okrugli stol u organizaciji Općine Draganić i Udruge Zraka iz Draganića. Pozivaju se svi zainteresirani građani na sudjelovanje.

U nastavku pogledajte program stručnog skupa:

  • Arheološka nalazišta u Draganiću (dipl.arheolog Krešimir Raguž)
  • Hrvatska glagoljaška baština (prof. Biserka Draganić, Društvo prijatelja glagoljice)
  • Daniel Peharnik-Hotković, barun 1791. godine (prof. Kristina Vrbanek)
  • Antun Vranić, prijevod Robinson Crusoe 1976. godine (Ema Pavlović, učenica Gimnazije Karlovac)
  • Monografija “OŠ Draganić 1955-2015.” (prof. Marica Jurčić, ravnateljica)

 

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas