Ozalj: predstavljena mjera 6 Programa ruralnog razvoja

22. studenoga 2016.|By:

U utorak 22. studenog 2016. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca u Ozlju održan je sastanak članova i korisnika s područja LAG Vallis Colapis na temu predstavljanja potpora iz Mjere 6 Programa ruralnog razvoja.

Poseban interes sudionici su iskazali za potpore iz podmjera 6.2. i 6.4. (nepoljoprivredne djelatnosti), osobito u području turizma i ugostiteljstva, zanatskih usluga te kušaonica ili izložbenih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima. Nakon sastanka je organiziran i terenski obilazak zainteresiranih poljoprivrednih gospodarstava te dogovor za pripremu prijavne dokumentacije za natječaje iz podmjera 6.2. i 6.4. čim iste budu raspisane od strane provedbenih tijela.

mjera-6  mjera-6i

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas