LAG na natječajima Erasmus+ ostvario potpore u iznosu od preko 260.000 kn

09. prosinca 2016.|By:

Agencija za mobilnost i programe EU je objavila rezultate natječaja čiji su rokovi prijava bili u listopadu 2016.

LAG Vallis Colapis je dobio financiranje svojih djelatnosti u sklopu Ključne aktivnisti 1 za 2 projekta. Prvi je razmjena mladih pod nazivom “Poslušaj me – stani u moje cipele”, koja je dobila potporu od 17.250,00 EUR, a odvijat će se u Dugoj Resi u ljeto 2017. na temu važnosti komunikacije među mladima. Ova razmjena mladih će se provoditi u suradnji s organizacijama za rad s mladima iz 5 europskih zemalja (Danska, Švedska, Italija, Turska, Rumunjska). Posebno nam je drago što je naša razmjena mladih na ovom natječaju dobila najviše bodova među svim pristiglim prijavama u kategoriji razmjena mladih.

Erasmus

Drugi prijekt za koji je LAG Vallis Colapis dobio potporu Agencije za mobilnost i programe EU na ovom natječaju je projekt “Rural EVS MOVEment” koji je osigurao financiranje u iznosu 17.595,00 EUR u sklopu natječaja Europske volonterske službe (EVS). LAG Vallis Colapis će kroz ovaj projekt po prvi put ugostiti 2 međunarodna EVS volontera na svojem području. Riječ je o po jednoj mladoj osobi iz Italije i Estonije, koje će boraviti na našem području u trajanju od godine dana (od svibnja 2017. do svibnja 2018.). U tom razdoblju će zajedno sa zaposlenicima i volonterima LAG-a raditi na djelatnostima s mladima, društvenim djelatnostima općenito, surađivat će s lokalnim udrugama na našem području te im pomagati u razvoju i povezivanju s organizacijama uz drugih europskih zemalja.

Na taj način se samo kroz zadnji natječaj Agencije za mobilnost i programe EU u listopadu 2016. prikupilo ukupno 34.845,00 EUR za društvene djelatnosti i rad s mladima na području našeg LAG-a u 2017. godini. Slijedeći rok za prijave na natječaje Erasmus+ je u veljači 2017. za što se već sada pripremaju prijave naših novih društvenih projekata.

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas