Karlovac 16. prosinca 2016: održana Izborna skupština LAG Vallis Colapis

12. prosinca 2016.|By:

Izborna skupština LAG-a Vallis Colapis održana je u petak 16. prosinca 2016. u Gradskoj vijećnici Grada Karlovca s početkom u 18 sati.

Na skupštini su izabrani: novi Upravni odbor LAG-a, predsjednik Tomislav Boljar (v.d. gradonačelnik Duge Rese) i zamjenik predsjednika Željko Prigorac (načelnik op.Lasinja). Također su usvojeni dokumenti Izvještaja o radu LAG-a u 2016. godini, Akcijski plan i Financijski plan za 2017. godinu. Područje LAG-a je također prošireno na sva ruralna naselja Grada Karlovca.

U nastavku preuzmite materijale sa Skupštine:

lag-vallis-colapis-2016

skupstina_16-12-2016

izvjestaj-rada-lag-a-u-2016

akcijski-plan-2017

financijski-plan-lag-a-za-2017

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas