Zagreb: sastanak LAG-ova Zagrebačke županije s poduzećem GoGreen

02. svibnja 2017.|By:

U Zagrebu je 28.travnja 2017. na prijedlog LAG-a Sava održan sastanak LAG-ova Zagrebačke županije s poduzećem GoGreen koje organizira prodaju isključivo hrvatskih proizvoda te pomaže domaćim proizvođačima u nastupu na domaće tržište. GoGreen u Zagrebu vodi suvremenu tržnicu koja je već postala važan logistički centar za prodaju domaćih proizvoda te ujedno pomaže domaćim proizvođačima u oblikovanju i unapređenju njihovih proizvoda.

Tema sastanka je bio dogovor oko organizirane prodaje domaće hrane školama i dječjim vrtićima na području LAG-ova, poticanje poljoprivrednih proizvođača s područja LAG-ova oko Zagreba na uključivanje u sustav prodaje preko GoGreen tržnice i distribucijskog lanca te uloga GoGreen-a u budućim projektima suradnje (podmjera 19.3.) LAG-ova Zagrebačka županije.

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas