ESF natječaj: LAG Vallis Colapis partner u još jednom volonterskom projektu

07. srpnja 2017.|By:

“Volonterska školica” je još jedan od projekata usmjerenih na razvoja volonterstva koji je financiran na ovogodišnjem natječaju Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-20. Nositelj projekta je karlovačka udruga Carpe Diem, a partneri na projektu su karlovačke školske ustanove Gimnazija Karlovac i Osnovna škola Grabrik, sisačka udruga Agencija lokalne demokracije (ALD), plaščanska udruga Slobodna škola i LAG Vallis Colapis. Projekt će trajati 12 mjeseci, od 1.6.2017. do 31.5.2019; a povedbena tijela su Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Ukupna vrijednost projekta iznosi 948.086,07 kuna.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju društvenog i gospodarskog rasta te demokratskog razvoja u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji kroz jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u području volontiranja, dok je specifični cilj projekta uključiti kvalitetne volonterske programe u školski kurikulum i potaknuti razvoj odgoja i obrazovanja za volontiranje na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.

Ciljne skupine projekta su 4 organizacije civilnoga društva (3 s područja Karlovačke županije i 1 s područja Sisačko-moslavačke županije), 9 odgojno-obrazovnih institucija (6 s područja Karlovačke županije – među njima i 2 škole s područja LAG Vallis Colapis – Osnovna škola Slava Raškaj u Ozlju i Osnovna škola Žakanje i 3 s područja Sisačko-moslavačke županije) te 80 učenika volontera s područja obje županije.

U sklopu ovog projekta predstavnici 4 organizacije civilnoga društva bit će educirani za osmišljavanje i provedbu programa školskog volontiranja, a zatim će educirati predstavnike 9 škola o osmišljavanju i provedbi tih programa. Nakon završene edukacije o osmišljavanju i provedbi volonterskih programa, nastavnici će pod mentorstvom predstavnika organizacija civilnoga društva izraditi volonterske programe koji će biti uvršteni u školske kurikulume. Uz to, u svakoj od 9 škola bit će osnovan klub volontera te će biti izrađen priručnik o školskom volontiranju i razvijen sustav nagrađivanja volontera.

Tijekom provedbe projekta i u Karlovačkoj i u Sisačko-moslavačkoj županiji bit će obilježen Međunarodni dan volontera, organiziran Festival volonterizma te volonterske akcije u okviru manifestacije Hrvatska volontira.

U srijedu 5. srpnja 2017. je održan je 1. partnerski sastanak upravljačkog tima projekta ”Volonterska školica”, na kojem je dogovorena podjela obaveza među partnerima te dogovorene prve djelatnosti koje će partnerske organizacije provoditi s početkom slijedeće školske godine. Članak o prvom partnerskom sastanku možete preuzeti na mrežnim stranicama karlovačkog volonterskog centra VolonterKa.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati voditeljicu projekta Antoniju Vučić iz udruge Carpe Diem: antonija@carpediem.hr ili Petru Cule iz LAG-a Vallis Colapis: vck@vallis-colapis.hr

Razvoj ljudskih potencijala ESF 5

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas