Interreg Slovenija – Hrvatska: stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda u pograničnom području

07. srpnja 2017.|By:

Interreg-nova

Zajednički projekt slovenskih i hrvatskih partnera iz pograničnih zajednica uz Kupu, pod nazivom “Misterion – iskusi tajne voda”, dobio je potporu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska u razdoblju 2014-2020. Projekt je ukupno vrijedan 1.239.205,95 EUR, od čega sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj pokrivaju 85% prihvatljivh troškova ili 1.053.325,05 EUR. Ostatak od 15% pokrivaju srazmjerno hrvatski i slovenski partneri. Nositelj projekta je Općina Semič u Sloveniji, u projektu sudjeluju još dva slovenska partnera – to su Općina Metlika i turistička agencija Kompas Novo Mesto d.o.o. S hrvatske strane partneri u projektu su Općina Kamanje i LAG Vallis Colapis. Načelnica Općine Semič, gđa. Polona Kambič, je u utorak 4. srpnja 2017. u ime svih partnera svečano potpisala Ugovor o sufinanciranju projekta iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRD).

Projekt će trajati 30 mjeseci (od 1.7.2017. do 31.12.2019.). U tom razdoblju slovenski i hrvatski partneri će provesti niz zajedničkih aktivnosti kojima će se u pograničnom području povećati privlačnost lokaliteta prirodne i kulturne baštine kojima ruralne zajednice s obje strane Kupe obiluju te će raditi na stvaranju zajedničkog prekograničnog turističkog proizvoda.

Projekt je usmjeren na zeleni turizam u pograničnom području i stoga voda zauzima posebno mjesto u oblikovanju zajedničkog turističkog proizvoda. Sa slovenske strane naglasak se stavlja na brojne izvore, potoke i manje pritoke rijeke Kupe. Uredit će se poučne staze za pješake i bicikliste te odmorišta na stazama koje vode posjetitelje do tajnovitih lokaliteta povezanih sa skrovitom prirodom voda. Na hrvatskoj strani naglasak se stavlja na podzemni svijet voda. U Općini Kamanje će se financirati opsežno arheološko istraživanje neolitskog lokaliteta Vrlovka. Ovaj lokalitet obuhvaća špilju Vrlovku i potencijalno važno arheološko nalazište iz razdoblja kasnog kamenog doba koje se nalazi iznad same špilje. Nakon obavljanja arheoloških istraživanja na lokalitetu će se urediti novi interpretacijski centar s najsuvremenijom opremom za posjetitelje.

Projekt će u zajedničku turističku ponudu povezati znamenitosti, smještajne kapacitete, arheološke i prirodne lokalitete s obje strane granice. Izvršit će se animacija i obuka lokalnih pružatelja turističkih i ugostiteljskih usluga te će se proizvesti novi prepoznatljivi suveniri ovog područja. Sve navedene djelatnosti su usmjerene na povećanje broja posjetitelja i prihoda od održivog i zelenog turizma za seoske sredine Bele Krajine i Dolenjske sa slovenske strane te Pokuplja i Žumberka s hrvatske strane rijeke Kupe. Tako se ovim projektom nastavlja već dugogodišnja uhodana razvojna suradnja i partnerstvo hrvatskih i slovenskih zajednica uz rijeku Kupu.

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas