Predstavljen novi EU projekt “Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske”

23. studenoga 2017.|By:

Na dvije tiskovne konferencije, u Karlovcu 11. srpnja i u Sisku 13. srpnja 2017., predstavljen je novi projekt “Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske” koji se u 100% iznosu od 608.928,26 kn financira Europska unija unutar Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis iz Ozlja, a partneri su Agencija lokalne demokracije Sisak, udruga Carpe Diem iz Karlovca, Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa i Dom za starije i nemoćne “Sv. Antun” iz Karlovca. Provoditi će se tijekom godine dana na području Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije.

Dio naziva projekta, “Q-25” odnosi se na 20 organizatora volontiranja u području socijalne skrbi i zdravstva te četiri nositelja projekta i partnera što je ukupno 25 organizatora volontiranja koji će razvijati i provoditi volonterske programe sukladno potrebama svojih organizacija i korisnika. U projektu će biti angažirano 175 volontera koji bi trebali odraditi više od 12.000 sati.

Kroz izgradnju kapaciteta udruga i ustanova koje rade u području zdravstva i socijalne skrbi projekt će doprinijeti unaprijeđenu usluge i kvalitetu rada u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Pozvane su sve ustanove koje se bave zdravstvom i socijalnom skrbi da se uključe u projekt.

Način komunikacije sa širom javnosti će biti kroz Facebook stranicu koja je kreirana pod imenom: @projektQ25.

Svi zainteresirani koji bi htjeli sudjelovati, kao što su ustanove i organizacije civilnog društva, bit će kvalitetno educirani te će im biti osigurana tehnička pomoć i praćenje njihova rada u razvijanju volonterskih aktivnosti. Nositelj, LAG Vallis Colapis i partneri, svako na području svoje županije i geografskog djelovanja, bit će im na usluzi za kreiranje kvalitetnih volonterskih programa i edukaciju u prvom dijelu projekata. U drugom dijelu projekta, fokus će biti na mobilizaciji volontera koji će svojim volonterskim angažmanom doprinijeti jačanju svojih osobnim kompetencija, znanja i vještina te unaprijediti kvalitetu djelovanja udruga i javnih ustanova u kojima će volontirati.

Nakon tiskovne konferencije u Karlovcu, uslijedio je partnerski sastanak na kojemu su partneri i nositelj projekta dogovorili detalje oko aktivnosti koje slijede, podijele zaduženja svakog partnera te tehničke detalje same provedbe projekta.

Više informacija o EU projektima možete pronaći na stranici www.strukturnifondovi.hr

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas