Unutar projekta Q25 educirano 29 zaposlenika OCD-a i javnih ustanova za kooridnatore volontera

23. studenoga 2017.|By:
Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri Agencija lokalne demokracije Sisak, CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa te Dom za starije i nemoćne sveti Antun iz Karlovca.

Kroz dva modula, prvi dvodnevni je održan u Karlovcu 3. i 4. listopada dok je drugi dvodnevni modul održan 7. i 8. studenog u Sisku, 29 zaposlenika OCD-a i javnih ustanova iz Karlovačke, Sisačko-moslovačke i Zagrebačke županije educirani su za koordinatore volontera. Prije drugog modula u Sisku, održali smo i prvi od tri koordinacijska sastanaka među-županijske mreže organizatora volontiranja koji imaju za cilj među županijsko umrežavanje OCD-a i javnih ustanova.

Edukaciju su održale Paula Raužan iz Agencije lokalne demokracije Sisak i Marijana Hadžić iz CARPE Diem-a.

Cilj edukacije je bio kroz neformalne metode učenja kroz interaktivni rad i rad u grupama upoznati polaznike sa svim aspektima vezanim uz traženje, odabir i uključivanje volontera u rad OCD-a/javne ustanove.

Riječ je o 13 OCD-a/javnih ustanova iz Karlovačke županije, 6 iz Sisačko-moslavačke i 1 iz Zagrebačke županije.
Detaljan popis svih OCD-a/javnih ustanova možete vidjeti na Facebook stranici projekta @Q25-Jačanje sustava volontiranja. Na ovoj web stranici te na stranici partnera biti će do kraja godine dostupan popis svih volonterskih programa na koje će se moći volonteri javiti.

U veljači i ožujku slijede još dva modula koji svaki traje po tri dana. III modul će se fokusirati na održivo financiranje volonterskih programa i uključivanje mladih kroz korištenje sredstava iz Erasmus+ programa dok će IV.modul biti fokusiran na prikupljanje sredstava za održivi razvoj socijalni usluga kroz educiranje polaznika o pisanju projektnih prijedloga unutar Europskog socijalnog fonda.

 

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas