Potpora ESF: Zapošljavanje kroz suvremeni pristup ponudi poljoprivrednih proizvoda

10. srpnja 2018.|By:

LAG Vallis Colapis pokreće novi projekt financiran iz potpore Europskog socijalnog fonda (ESF) – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, pod nazivom Zapošljavanje kroz suvremeni pristup ponudi poljoprivrednih proizvoda. Projekt se provodi u partnerstvu s LAG-om Frankopan iz Ogulina, Ženskom grupom Karlovac – Korak, poduzećem HR-Koncept d.o.o. iz Nedelišća te Karlovačkom županijom i Gradom Karlovcem. Projekt je započeo 1. lipnja 2018. godine, a trajat će 18 mjeseci. Potpora ESF-a iznosi 999.512,66 kn. Provedbeno tijelo prve razine je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava RH, a provedbeno tijelo druge razine je Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ).

Razvoj ljudskih potencijala

Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Lokalne akcijske grupe (LAG) Vallis Colapis

Partnerske organizacije će kroz ovaj projekt raditi s nezaposlenim osobama (mladima, ženama i općenito nezaposlenima iznad 50 godina starosti) u ruralnim zajednicama Karlovačke, Zagrebačke i Ličko-senjske županije s ciljem osposobljavanja za pokretanje vlastite poljoprivredne proizvodnje i za samostalan nastup na tržištu hrane. Upravo stoga u projektnom partnertsvu sudjeluju LAG-ovi Vallis Colapis i Frankopan, koji obuhvaćaju ruralne zajednice spomenutih županija, ali i Ženska grupa Karlovac – Korak koja ima veliko iskustvo u provođenju projekata zapošljavanja žena. Svi navedeni partneri su zajedno s Karlovačkom županijom i Gradom Karlovcem ujedno i članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Karlovačkoj županiji. Posebno mjesto u projektu zauzima međimursko poduzeće HR-Koncept d.o.o iz Nedelišća koje već 10 godina vodi najuspješniji domaći web portal za prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda – Finoteka.com – koji izravnom dostavom hrvatskih poljoprivrednih proizvoda kupcima na kućni prag pokriva područje Hrvatske, Slovenije i Austrije.

Projektni partneri će kroz ovaj projekt osnovati 6 klubova za zapošljavanje (u Ozlju, Dugoj Resi, Ogulinu, Otočcu, Slunju i Pisarovini) u kojima će se nezaposlenim osobama pružati osnovna znanja o pokretanju vlastite poljoprivredne proizvodnje, potporama za poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti koje mogu ostvariti u sustavu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-20. izravno ili preko natječaja lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova), pružati osnovna znanja o izradi poslovnih planova, korištenju IT alata za prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda i sl. Svi zainteresirani korisnici projekta će se povezati s poduzećem HR-Koncept d.o.o. ali i drugim poduzećima koja na hrvatskom tržištu svoju poslovnu politku grade na prodaji domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Projektni partneri su u lipnju već obišli sve gradove i općine u kojima je predviđeno osnivanje klubova za zapošljavanje te su dobili potporu lokalnih samouprava, područnih ureda Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe i ispostava HZZ-a. Gradovi i općine na čijem području će djelovati klubovi za zapošljavanje će osigurati prostor za provođenje aktivnosti, a područni uredi Savjetodavne službe i HZZ-a će pomoći u mobilizaciji korisnika. Pokretanje samih klubova za zapošljavanje predviđa se za rujan 2018. godine.

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas