Pisarovina – Zagreb: Nacionalna konferencija Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica

11. listopada 2018.|By:

Općina Pisarovina i Hrvatski lovački savez pozivaju sve mlade iz naših seoskih sredina da sudjeluju na konferenciji o uključivanju mladih u donošenje odluka na svojim općinskim i gradskim razinama. Ovo je posebno korisna edukacija za savjete mladih i udruge mladih i za mlade na području našeg LAG-a.

Konferencija se održava na Zagrebačkom velesajmu 18. i 19. listopada 2018. u vrijeme kada traju čak dvije sajmene priredbe: Dani lova i ribolova te Sajam hrane i zdravog življenja.


Općina Pisarovina i Hrvatski lovački savez ovu konferenciju održavaju uz potporu programa Erasmus+ a na njoj će mladi usvojiti znanja i razmijeniti međusobna iskustva koja će im omogućiti bolju suradnji sa svojim općinama, gradovima i županijama te svim ostalim donositeljima odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Konferencija ima za cilj osposobiti mlade, a posebno savjete mladih i udruge mladih i za mlade za sudjelovanje u donošenju javnih politika.

Program konferencije

Organizatori su u mogućnosti za sve mlade koji spadaju u dobnu kategoriju 15 – 30 godina pokriti troškove smještaja u hostelu te prijevoza (vlak, autobus). Zato požurite s prijavama – OVDJE

 

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas