Odluke o odabiru projekata za mala poljoprivredna gospodarstva, ukupne vrijednosti potpore u iznosu od 4.577.322,00 HRK

29. studenoga 2018.|By:

Upravni odbor LAG-a Vallis Colapis, na sjednici održanoj dana 27. studenog 2018. godine, donio je Odluke o odabiru projekta za prijave pristigle na LAG Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, od dana 06. travnja 2018. godine te njegovim prvim izmjenama natječaja od 29. listopada 2018. godine, objavljenim na mrežnim stranicama.

Ukupno je izdana 41 Odluka o odabiru projekata pojedinačne vrijednosti potpore 111.642,00 HRK, odnosno ukupne vrijednosti 4.577.322,00 HRK.

Konačna rang lista T.O. 1.1.3

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas