Javni natječaj za odabir suvenira – Iskustvo tajne voda

05. ožujka 2019.|By:

Javni natečaj za odabir suvenira – Iskusi tajne voda!

U sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvatska „Misterion – Iskusi tajne voda“ je predviđena izrada suvenira vezanih za zajednički turistički proizvod slovensko-hrvatskog pograničnog područja.

Cilj programa je promicanje i zaštita kulturne baštine prekograničnog područja uz ukazivanje na činjenicu kako zajedničko područje (Bele krajine i Dolenjske u Sloveniji te Pokuplja i Žumberka u Hrvatskoj) već milijune godina vežu tajne kraškog svijeta jama, voda, predivne prirode i raznolike kulturne baštine. Upravo na tom tragu je predviđena izrada suvenira vezanih na zajednički prekogranični turistički proizvod.

Projektno područje pokriva općine Semič i Metlika u Sloveniji te općinu Kamanje u Hrvatskoj. Glavni cilj projekta je očuvanje, promocija i stavljanje u turističku namjenu (povećanje prepoznatljivosti i privlačnosti) jedinstvene prirodne i kulturne baštine ovog kraja, uz razvijanje održivih turističkih proizvoda koji će posjetiteljima omogućiti drugačiji doživljaj tajnovitosti podzemnih voda. Proizvod također mora sadržavati i elemente osvještavanja posjetitelja o važnosti održive uporabe prirodnih i kulturnih vrijednosti, povezivanje s lokalnim stanovništvom i poduzetnicima u cilju održivog i trajnog razvoja projektnog područja. Projekt također želi predstaviti najnovije spoznaje o ulozi čovjeka tokom evolucije (arheološka istraživanja) i naše veze s tajnovitim podzemnim svijetom kraških voda koji predstavljaju bića poput jamske školjke Jalžićeve kongerije ili čovječje ribice, do kojih mogu doći samo jamski ronioci.

Zajednički je cilj projekta povezati slovensko-hrvatsko programsko područje s iskustvom tajnovitosti voda, očuvati lokalni okoliš te višestruko povećati privlačnost jedinstvene prirodne i kulturne baštine našeg zajedničkog pograničnog područja te vratiti suvremenog posjetitalja u prirodu. S najsuvremenijom opremom Prirodoslovnog muzeja u Semiču i Arheološkog parka u Kamanju, uz predstavljanje zanimljivih izložaka i nalaza te uređenim poučnim stazama koje povezuju naše 3 općine, želimo da lokalna baština i turistički proizvodi koje na njima temeljimo budu predstavljeni doživljaju posjetitelja u drugačijem svjetlu od svega viđenog do sada. Otvaranjem takovih mogućnost drugačijeg iskustva želimo povećati broj posjetitelja iz svih ciljanih skupina, potaći otvaranje zelenih radnih mjesta i spriječiti raseljavanje ovog područja.

Sve djelatnosti projekta su usmjerene na povećanje broja posjetitelja i prihoda od održivog i zelenog turizma na području Bele krajine i Dolenjske na slovenskoj strani te Pokuplja i Žumberka na hrvatskoj strani rijeke Kupe. S ovim projektom nastavljamo dugogodišnju razvojnu suradnju i partnerstvo slovenskih i hrvatskih zajednica uz rijeku Kupu.

U tom cilju Kompas Novo Mesto d.o.o. raspisuje javni natječaj za izradu suvenira:

Ocjenjivačka komisija će izabrati dva suvenira; jedan suvenir veće vrijednosti, primjeren za poslovni poklon; i jedan za širu upotrebu.
Na natječaj se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe. Prijavitelj može sudjelovati s jednim ili većim brojem prijedloga za suvenire.

Mjerila za odabir suvenira:
1. Suvenir mora biti vezan za prirodu i kulturnu baštinu triju općina: Semič, Metlika i Kamanje.
2. Poželjno je da je suvenir izrađen od lokalnog materiala.
3. Poruka suvenira mora predstavljati sve tri partnerske općine.
4. Suvenir mora imati lijep esteski izgled i po mogućnosti upotrebnu namjenu.
5. Suvenir za širu upotrebu mora biti manje vrijednosti (do 40 kn), a suvenir prikladan za poslovni poklon može biti i veće vrijednosti (do 230 kn).
6. Uz prijavu je potrebno priložiti tri (3) primjerka svakog suvenira koji se prijavljuje na Natječaj

Rok i način prijave: Na javni natečaj se prijavljuje s ispunjavanjem obrasca »Prijava na javni natečaj za suvenir ISKUSI TAJNE VODA,« koji je u prilogu. Prijavitelj mora zajedno s prijavom priložiti i tri (3) uzorka svakog suvenira kojeg šalje na Najtječaj.

Prijavitelji moraju svoje prijave zajedno s primjercima predloženih suvenira poslati poštom ili osobno dostaviti najkasnije do 15. 4. 2019 na adresu:
Občina Semič
Štefanov trg 9,
8333 Semič, Slovenija.

Rezultati javnog natečaja: Ocjenjivačka komisija će u roku od 7 dana od zaključka natečaja izbrati dva najbolja prijedloga koji će biti nagrađeni te biti predmetom kasnije narudžbe i otkupa veće količine krajnjih proizvoda.

Dodatne informacije:
Kompas Novo Mesto d.o.o.
Matjaž Pavlin, 041 880 813,
e-pošta: matjaz.pavlin@kompas-nm.si

Pozivamo Vas na sudjelovanje u ovom natječaju!

Prilog: PRIJAVNI OBRAZAC

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas