Semič i Kamanje: Važnost dobre komunikacije u turizmu – radionice za lokalne pružatelje turističkih usluga

25. ožujka 2019.|By:

U sklopu projekta Misterion- iskustvo tajne vode, koji se provodi uz financijsku potporu programa Interreg Slovenija – Hrvatska, turistička agencija Kompas Novo Mesto i LAG Vallis Colapis su proveli radionice pod nazivom Važnost dobre komunikacije u turizmu. Prva radionica je održana 19. ožujka 2019. u Kulturnom centru u Semiču, a druga slijedećeg dana, 20. ožujka 2019. u osnovnoj školi u Kamanju. Radionice su bile namijenjene lokalnim dionicima u pograničnom području, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete turističke ponude u zajedničkom pograničnom području.

  

Projektni partneri, u sklopu projekta Misterion – iskustvo tajne voda, nastoje pogranične slovenske i hrvatske pokrajine Dolenjske, Bele krajine, Pokuplja i Žumberka objediniti i na svjetskom turističkom tržištu predstaviti kao zajednički turistički proizvod. Upravo je stoga vrlo važno da se i lokalni dionici što bolje usavrše u pružanju turističkih usluga. Upravo su na tom tragu organizirane ove radionice koje su lokalnim pružateljima turističkih usluga ponudile nove uvide u načine bolje komunikacije s turistima, kao i u kvalitetnije predstavljanje na turističkom tržištu.

Radionce je vodila iskusna turistička stručnjakinja, gdja. Marijanca Trščinar Antić iz poduzeća Event Turizem. A na radionicama je sudjelovalo preko 50 polaznika s područja Dolenjske, Bele krajine, Pokuplja i Žumberka.

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas