Duga Resa

DUGA RESA

Od glavnog grada Republike Hrvatske, grada Zagreba, stiže se željezničkom prugom ili autocestom u slikovit kraj u kojem leži mali grad, poznat po tekstilu, Duga Resa, obilježen modrozelenom ljepoticom Hrvatske – rijekom Mrežnicom.

Priroda je ovdje bila široke ruke tako da se iz nepreglednih crnogoričnih šuma Gorskog kotara prelazi u kršolike divljine velikih kraških formacija sa duboko usječenim, bujno obraslim dolinama i prostranim livadama uz cijelu dužinu rijeke Mrežnice.

Sam grad se razvio zahvaljujući izgradnji tekstilne tvornice 1884. godine. Do tada postojala su samo okolna sela, a od 1884. godine formira se mali industrijski gradić koji prema teritorijalnom ustrojstvu, a danas kao jedinica lokalne uprave obuhvaća površinu od 58 km2 te oko 12 300 stanovnika (prema popisu stanovništva 2001.godine).

Geografske oznake dugoreškog kraja ukazuju na pretežno nizak brežuljkasto valovit krajolik. Grad i okolna sela smjestili su se u podnožju brda Vinice (321m) uz obalu rijeke Mrežnice.

Klimu Dugoreškog kraja karakteriziraju izražena ljetna i zimska godišnja doba. Ljeta su vruća, što pogoduje maksimalnom korištenju blagodati rijeke Mrežnice, a zime su hladne sa puno snijega.

Lokacija grada i klima daju velike mogućnosti za razvoj rekreativnog odmora tijekom cijele godine. Na okolnim brdima je sve više nasada vinove loze što omogućuje razvitak vinskih cesta u skoroj budućnnosti.

Grad Duga Resa nastao je krajem XIX stoljeća. Bio je najači centar tekstilne industrije, koja danas jenjava i naglasak je na razvoj turizma kao osnovne gospodarske grane. O kulturi i vjeri svakog naroda svjedoči njegova župna crkva. U neposrednoj blizini grada je današnja župna crkva Sveti Petar uz koju se nalaze arheološki lokaliteti sa nalazima iz rimskog doba. Crkva Sv. Petar spominje se još u XIV stoljeću, a današnji oblik dobila je 1711. godine. Ostale kapele, smještene u okolnim selima, datiraju pretežno iz rimskog doba, a arheološki nalazi pohranjeni su u dvorištu crkve Sv. Petra.

Sam centar grada je kulturni spomenik industrijskog grada. Radničko Kasar i Inzl, činovnička zgrada, zgrada bolnice, dječjih jaslica i vrtića, zgrada velike i male vile, primjeri su očuvanog graditeljskog nasljeđa industrijskog grada 19. stoljeća.

Glavni gospodarski resursi grada su u razvoju turizma, vinogradarstva i poljoprivrede. Rijeka Mrežnica je ponornica i nastaje od dvije rijeke: Istočne Mrežnice i Zapadne Mrežnice koje izviru u planinskom području Kapele. Prekrasni slapovi i barijere od sedrovine pretvaraju rijeku na nekim mjestima u mirna jezera pogodna za kupanje (27o)C i ribolov. Dužina rijeke je oko 62 kilometra i cijelom svojom dužinom omogućava ugodan boravak popraćen rekreativnim sadržajima (lov, ribolov, vožnja čamcima, rafting, kupanje, odbojka na pijesku i na travi, mali nogomett, rekrativnu vožnju biciklima dolinom rijeke te rekreativnu šetnju uz obalu rijeke.

Boravak u našem kraju omogućuje aktivan odmor turista, te vas pozivamo da u ljetnim mjesecima boravite i uživate u blagodatima ovog kraja. Rijeka Mrežnica čija je temperatura, u ljetnim mjesecima (27o)C osvježiti će vas, a tišina i mir nadahnuti će vašu dušu. U rekrativnom djelu naglašavamo korištenje naše biciklističke staze Biciklom uz obalu rijeke Mrežnice. Staza je dužine oko 50 kilometara, a proteže se asfaltnim cestama, makadamom te šumskim i poljskim putevima.

U suradnji s lovačkim društvima, te ribolovnim društvom moguće je organizirati lov i ribolov.

Gastronomska ponuda je izuzetno bogata. U svim hotelima i restoranima možete kušati delicije našeg kraja, kao i internacionalne specijalitete. Sve je to popraćeno ponudom vina naših vinogradara, te domaćom rakijom od šljiva i krušaka.

www.dugaresa.hr

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas