Kamanje

KAMANJE

Kamanje je smješteno u sjeverozapadnom dijelu Karlovačke županije i obuhvaća površinu od 18 četvornih kilometara i ima oko 1000 stanovnika. Status općine Kamanje je dobilo krajem 2003. godine. Nalazi se na važnom prometnom pravcu od Karlovca preko Ozlja do državnog prijelaza s republikom Slovenijom u Jurovskom brodu. Kroz Kamanje prolazi željeznička pruga Karlovac – Metlika.

Kao prirodna znamenitost posebno je zanimljiva špilja Vrlovka, koja je zaštićeni spomenik prirode zbog svojih geomorfoloških osobina i povijesnog značenja. Svojim raskošnim kamenim nakitom i zrcalnim podzemnim jezercima pravi je biser među ljepotama ovoga kraja. Arheološka iskapanja u špilji pokazuju kontinuitet življenja u njoj od mlađeg kamenog doba preko rimskog razdoblja do srednjeg vijeka. Turistički je uređena još 1928. godine, a danas je elektrificirana, uređen je prilaz i turistička staza duga 330 metara kroz samu špilju. Manjih špilja ima i u gornjem toku Kupe prema Orljakovu. U Stankovoj špilji je prema legendi živo pustinjak Stanko. Špilja u Orljakovu također se spominje u različitim povijesnim dokumentima.

Od značajnijih građevina izdvaja se župna crkva Imena Marijina. Kamanje središtem župe postaje 1789. godine, ali je župna crkva sagrađena tek 1889. godine. Smještena je na povišenom zaravanku u samom središtu mjesta. Građena je u duhu neoromanike i neogotike. Unutrašnjost joj je nadsvođena češkim svodovima i oslikana 1895. godine.

Uz cestu od Kamanja prema Jurovskom Brodu smješteno je Orljakovo, koje je vjerojatno nastalo naseljavanjem kmetova na brloško vlastelinstvo u XVI stoljeću.

Staro naselje Reštovo, nekadašnje je selište brloškog vlastelinstva uza šumu Jašik, pola kilometra udaljeno od ceste koja od Kamanja vodi prema Jurovskom brodu. U Reštovu se nalazi kapela Sv. Filipa, podignuta 1704. godine u stilu ranog baroka. Smještena je iznad naselja na istaknutom položaju. Unjoj se čuva vrijedni barokni inventar i barokni oltar.

Područje Kamanja pruža mogućnost bavljenja različitim sportovima, najviše nogometom – nogometni klub “Vrlovka” i planinarenjem – planinarsko društvo “Vrlovka” koje je uredilo planinarske putove od Kamanja i špilje Vrlovke do brda Vodenica (537 m).

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas