Krašić

KRAŠIĆ

Krašić se nalazi u krajnjem sjeverozapadnom dijelu Zagrebačke županije. Najveće je naselje, a ujedno i administrativno središte općine. Smješten je izvan glavnih prometnih tokova, ali ipak razmjerno blizu glavnih magistralnih prometnica. Svega 23 km je udaljen od autoputa Zagreb-Karlovac, a oko 50 km od Zagreba. Krašić je izletnicima i putnicima namjernicima lako dostupan starom karlovačkom cestom iz Zagreba prema Jastrebarskom od kojeg je udaljen 19 km.

 

Mjesto se prvi puta u povijesti spominje 1249. godine (godina istaknuta na krašićkom grbu), a u popisu iz 1334. ovdje se navodi župa Sv. Trojstva -„Sanctae Trinitatis de Kraysichi“. Površina općine Krašić iznosi 71 km2 i tu živi 3.199 stanovnika (prema popisu iz 2001. g.). U samom sastavu općine nalaze se 34 naselja. Površinom i napučenošću spada među srednje velike hrvatske općine.

Krajolik Krašića je vrlo različit. Najveći nizinski prostor nalazi se uz riječicu Kupčinu. Na jugu kod Mirkopolja obuhvaća i dio doline uz Kupu. Preostali dio kraja zauzimaju brežuljkasta područja. Glavni vodotok je riječica Kupčina, sa brojnim malim pritocima, od kojih se ističe Slapnica, s više lijepih slapova.

Velika površina kraja prekrivena je šumama, a ostali dio su oranice, vrtovi, voćnjaci i livade. Klima u kraju je umjereno kontinentalna. Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom. Nacionalna struktura stanovništva je izrazito homogena. Veliki broj stanovnika nalazi se u inozemstvu. Gospodarstvo je izrazito poljoprivredno. Industrija je slabo razvijena. Spomenuli bismo mesnu industriju, drvnu i proizvodnju PVC stolarije.

Jedan od osnovnih pravaca budućeg razvoja općine nameće se razvoj turizma. Krašić bi bio prepoznatljiv po razvoju vjerskog turizma. Tu je u obližnjem selu Brezarić rođen bl. kardinal Alojzije Stepinac (1898-1960) koji je svoje posljednje godine života proveo u župnom dvoru u Krašiću u kućnom zatvoru u izdržavanju kazne u trajanju od 16 godina. Sto godišnjica kardinalova rođenja svečano je obilježena 8. svibnja 1998. godine otkrivanjem spomenika na novo uređenom trgu ispred crkve Presvetog Trojstva.
Od 1994. godine 8. svibanj, datum rođenja bl. Alojzija Stepinca ujedno se obilježava i kao Dan općine.

Osim bl. Alojzija Stepinca iz krašičkog kraja potječu i kardinal Franjo Kuharić (rođen u Pribiću), biskup Juraj Jezerinac (rođen u Prekrižju), biskup Josip Mrzljak i niz ostalih crkvenih veledostojnika, s toga ovaj kraj s pravom možemo nazvati mjestom molitve, mira, hodočasničko mjesto i nadasve značajno rodno i smrtno mjesto blaženika Alojzija Stepinca.

www.krasic.hr

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas