Kravarsko

KRAVARSKO

Općina Kravarsko nalazi se u središnjem dijelu Vukomeričkih gorica, (blaga brda zasađena vinogradima i voćnjacima). Općina Kravarsko prava je oaza zelenila šume hrasta kitnjaka, bukve, graba i ponegdje crnogorice. Općina kravarsko nalazi se u neposrednoj blizini gradova Zagreba i obližnje Velike Gorice, na važnom prometnom pravcu Velika Gorica – Pokupsko – Glina.

Kravarsko se dosta rano spominje već 1334. godine u srednjovjekovnim ispravama kao stara katolička župa. Politički taj je kraj pripadao Plemenitoj općini Turopolje (slobodni predijalci koji nisu bili u kmetskom odnosu). Južni dio općine nalazio se na granici veleposjeda Topuske opatije. Prema legendi u blizini naselja Gornji Hruševec na vrhu strmog brijega zvanog Gradišće leže ostaci utvrde Kneza Ljudevita Posavskog (knez Posavske Hrvatske), protiv kojeg je Franačko carstvo vodilo četiri rata. Istoimena gradina Ljudevita Posavskog podignuta je na ostacima starog Rimskog grada Ad Fines , spomenuti lokalitet nalazi se u privatnom posjedu te još nije dovoljno istražen.

Zemljopisni prostor što ga u obliku nepravilna trokuta zatvaraju donji tokovi Save nizvodno od Podsuseda i donji tokovi Kupe nizvodno od Karlovca, do njenog ušća u sisačkom predgrađu, nizinskog je značenja, u čijim je granicama humlje i pobrđe Vukomeričkih gorica, koje se istim pravom naziva i Kravarskim goricama. Oba imena povezana su s imenima dvaju značajnih naselja: Vukomerića na istoku i Kravarskog na zapadu toga područja. Što se tiče imena toga dijela Hrvatske, Juraj Ćuk još 1942. piše: „Znamo već iz dosad navedenog, da se brdoviti dio današnjeg Turopolja, Vukomeričke gorice, nekad zvao Pomena gora“, a da je ime Vukomeričkih gorica vjerojatno dobilo po stanovitom Vukomeru, ocu Stjepana, predstavnika bratstva Vukotića kod diobe toga bratstva i bratstva plemića od Lomnice 1373.

Pružaju se u smjeru sjeverozapad – jugoistok u duljini oko 30 kilometara, oko 20 kilometara udaljene od središta Zagreba. Prosječna nadmorska visina im je 200 metara, a dva najviša vrha su Žiridovka (255 m) i Kravarščica (243 m). Izvorište je manjih rijeka, od kojih treba spomenuti Kravaščicu koja skuplja vodene tokove u slivu Kupe i Bunu koja skuplja one u slivu Odre. Tako to područje pripada dvjema vodnim slivovima.

Preciznije zemljopisno određenje Kravarskih gorica, osobito njihova zapadnog dijela, koji određuje središnje naselje Kravarsko, daju tri zajednice sa svojim lokalitetima seoskog tipa i njihovim zemljišnim imanjima. To je politička zajednica Općine Kravarsko, vjerska zajednica Župe Uzvišenja svetoga križa Kravarsko i prosvjetno-kulturna zajednica Osnovne škole Kravarsko.

Na području Općine Kravarsko, prema popisu stanovništva iz 2001. godine, živi 1983 stanovnika koji čine 621 kućanstvo. Prema broju stanovnika Kravarsko se svrstava među najmanje općine u Zagrebačkoj županiji. Udio stanovništva Općine Kravarsko u ukupnom stanovištvu županije koje čini 309696 stanovnika, iznosi 0,64%. 

www.kravarsko.hr

 

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas