Lasinja

LASINJA

Općina Lasinja osnovana je 1992. godine, u sastavu Sisačko-moslavačke županije, s privremenim sjedištem u Zagrebu, a konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je u progonstvu, 02. lipnja 1993. godine. Zakonom o područjima županija, gradova i općina u RH („NN“ br.10/97) pripala je Karlovačkoj županiji, u čijem sastavu je i danas.

U općini se svečano obilježava 13. lipanj kao Dan općine. Zaštitnik općine Lasinja je sveti Antun Padovanski.

Općina Lasinja smještena je u sjeverozapadnom dijelu Karlovačke županije, na desnoj obali rijeke Kupe, udaljena je svega tridesetak km od Zagreba. Površinom od 82 km2 (2,3 % površine županije) obuhvaća 8 naselja (Banski Kovačevac, Crna Draga, Desni Štefanki, Desno Sredičko, Lasinja, Novo Selo Lasinjsko, Prkos Lasinjski, Sjeničak Lasinjski) u kojima živi 1938 stanovnika (1,37 % stanovništva županije) u 675 kućanstava, prosječan broj članova kućanstva iznosi 2,87 ( podaci popisa stanovništva iz 2001. godine).

Naselje Lasinja kao općinsko sjedište, ujedno je sjedište i ostalih službi i ustanova koje djeluju na području općine: lokalna uprava i samouprava, osnovna škola, zdravstvena ustanova, vjerske ustanove, razne udruge građana.

U ratnim razaranjima na području općine više od 50% obiteljskih kuća potpuno je razrušeno, dok je 30 % pretrpjelo oštećenja V. kategorije ( ostali su samo zidovi, bez krovišta i stolarije). Lasinja je pretrpila velika razaranja i stradavanja te progon Hrvatskog stanovništva. U ranijoj povjesti naselje je bilo poznato kao župno (Katoličko vjersko) i vojnokrajiško središte za vrijeme Hrvatske vojne krajine (granice).

www.lasinja.hr

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas