LEADER / CLLD

LEADER / CLLD

CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

CLLD se provodi putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale, uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) LAG-ovi su definirani kao nositelji CLLD pristupa (putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija).


PROVEDBA U REPUBLICI HRVATSKOJ

CLLD, u razdoblju 2014.-2020., će se u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (3% ukupne alokacije – 67,5 mil.Eur), a u kasnijoj fazi je predviđeno i uključivanje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.


8 NAČELA CLLD-A


ZAŠTO CLLD

Temeljeno na dosadašnjim iskustvima Inicijativa Zajednice i provedbi LEDAER osi 2007-2013: Više uputa zemljama članicama u provedbi pravnog okvira → više fleksibilnosti bez prevelikih ograničenja


CILJ CLLD-A

LEADER učiniti učinkovitijim za potporu inovacijama i lokalnom upravljanju

Konkretno:

 • Jačanje uloge Lokalnih razvojnih strategija kao centralnog alata za razvoj – oblikovanje i implementaciju (uključivo i poboljšanje monitoringa i evaluacije lokalnog razvoja)

 • Jačanje LEADER pristupa integralnom razvoju lokalnih područja

 • Jačanje slobode LAG-ova u odabiru projekata koji se najbolje uklapaju u njihove razvojne strategije

 • Jasna podjela zadaća između nadležnih tijela i LAG-ova (ovisno o odabranom modelu provedbe)

 • Veći fokus na animaciju i jačanje kapaciteta (posebno tijekom pripreme LRS)

 • Jačanje partnerskog/participacijskog pristupa – posebno privatnog sektora (civini i gospodarski)

 • Racionalizacija transnacionalne suradnje – prema konkretnim i jasno definiranim potrebama

 • Jačanja alata umrežavanja između LAG-ova (nacionalno) i na razin EU – sinergija nacionalnih instrumenata umrežavanja s drugim ESI fondovima (financiranje aktivnosti iz više izvora/fondova)

 • Omogućavanje ruralnim područjima provedbu stvarno integriranih i multisektorskih, multidisciplinarnih strategija za financiranje razvoja iz svih ESI fondova (podloga za multiizvorsko financiranje) bez obzira na veličinu/snagu područja

 • Poboljšanje ruralno – urbanih i ruralno – obalnih veza

 • Poboljšanje intervencija koje se odnose na društvena pitanja na područjima provedbe

 • LEADER programa (teritoriju LAG-ova)


ŠTO OČEKUJEMO

 • Razdoblje 2014-2020 kao prijelazna faza prema stvarnom multi-izvorskom financiranju lokalnog razvoja putem provedbe CLLD-a

 • Razvoj politika i volje nadležnih tijela za stvarnu realizaciju CLLD-a


PRAVNA OSNOVA ZA PROVEDBU CLLD-A (EU/RH):

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.