Netretić

NETRETIĆ

Općina Netretić smještena je na sjeverozapadnom djelu Karlovačke županije, na površini od 116 km2 sa 5437 stanovnika u 42 naselja, uglavnom seoskim, sa sjedištem u Netretiću. To je dio karlovačkog dinarskog krša s nebrojenim vrtačama – “dragama” – prekrivenim travnjacima, bujadarama, vrištinama, te gajevima i sumama breze, hrasta, bukve, graba i kestena.

Zanimljivi su i ostali oblici krša – kao škrape – “jame” i manje špilje (špilja “Đot” u Kuniću, “Pavičićeva jama” u Prilišću i dvije jame u Završju). Kraj je nadmorske visine 100 do 480 metara s umjerenom klimom, s utjecajem panonske kontinentalne klime i nestalnog mediteranskog utjecaja. Prevladavaju južni i jugozapadni vjetrovi. Količina padalina je umjerena (1100 do 1800 mililitara). Srednja ljetna temperatura iznosi između 15o C do 20o C, a srednja zimska ispod 5o C.

Čisti prirodni predjeli presječeni su rijekama – Dobrom i Kupom, te cestama – Luizijanom (Rijeka – Karlovac od 1812.) i Karolinom (Karlovac – Bakar od 1732.) i njihovim odvojcima. Priroda je u ovom kraju bila darežljive ruke, a ljudska ruka vjekovima gradila crkve i oko njih domove, a na rijekama male brane i vodenice. Kupa i Dobra – čas mirne, čas u brzacima, obilaze ne baš velika, ali plodna polja, prelijevaju se između visokih kamenitih obala, koje ih stješnjuju ili pak skreću lijevo – desno. U njihovim dolinama i šumarcima na okolnim bržeuljcima i brdima uživa u svojim staništima dlakava i pernata divljač (srna, zec, fazan, trčka, prepelica, divlja svinja), a u rijekama se bacakaju štuka, mrena, som, glavatica.

Putujući Karolinom i Luizijanom može se uživati u divnim krajolicima brežuljaka i brda okićenim voćnjacima, vinogradima, selima i zaseocima. Posebno je lijep pogled (s Karoline) sa strme stijene na most u Novigradu preko Dobre iz 18. st (1755.). Preko njega je 1783. prešao i sam car Josip II na putu za Karlovac. Na stijeni su ostaci drvenog Kaštela iz 12.stoljeća (1193.), ponos feudalne porodice Frankopana i njihovih kasnijih gospodara.

Iznad magistralne ceste iz Netretića prema sloveniji pogled će nam privući vlastelinstvo ”Dvor” u Malom Modruš Potoku iz 17. stoljeća (1615.). Najstariji su mu vlasnici bili Zrinski i Frankopani, a početkom 19.stoljeća general Filip Vukasović (za vrijeme gradnje Lujzijane – Nobilis curia Vukaszoviziana). 1809. posjed dolazi u vlasništvo Francuza (ilirske pokrajine) koji izrađuju današnje središte Netretića (dvokatnicu – poslovnu zgradu), zgradicu za gostionicu i staju, te nastavljaju gradnju ceste do Karlovca).

Nakon odlaska francuza 1812. isti posjed kupuje Matija pl. Sladović, vitez I reda Franje Josipa I, narodni zastupnik u Budimpešti i kraljev poštar. Njegovi ga nasljednici posjeduju sve do 1935.g.. Danas čeka restauraciju i mogao bi takav pružiti odmor i rekreaciju. Povjesnica svjedoči o tragovima starih rimljana (u selu Mračinu u šuni ”Škrinja” u kamenu uklesan sarkofag i takva dva slična u Jarčem Polju), Turaka (kraj je jako opustošen osobito u 16.stoljeću; u selu Straža ostaci stražarnice), srednjovjekovnih gospodara Zrinskih i Frankopana (koji i u ovom kraju vrše pripreme za urotu iz 1670.), Francuza (Ilirske pokrajine – Lujzijana), o zbilji I i II svjetskog rata, o Banu Ivanu Šubašiću (ostaci posjeda u Vukovoj Gorici) o ponosu ljudi koji su srcem i dušom sudjelovali u obrani samostalnosti Hrvatske u najnovijem Domovinskom ratu.

Sva ta povijesna zbivanja odrazila su se na naseljavanje i raseljavanje stanovništva, te na velike migracije u strane zemlje zbog ekonomskih i političkih razloga. Zato ćemo ovdje naći i čakavce, i kajkavce i ikavce. Stanovnici su Hrvati, katoličke vjeroispovijesti. Sakralni spomenici datiraju čak iz 11. stoljeća (Novigradska župa 1018.). Interesantna je arhitektonika oltara oblikovana u duhu renesanse i bogata ukrasima svojstvenim baroknom stilu (kapela Sv. Leonarda u Prilišću).

Lijepi narodni običaji vezani su za težačke poslove i vjerske blagdane. Vidljivi su u pjesmama i plesovima (drmeš i poskočica), koji se danas ponovno njeguju. Narodna nošnja je uglavnom posvuda slična, s malim razlikama u ukrasima i boji. Odlika joj je čistoća i bjelina.

Danas se vadi iz ”škrinja”, a oblače je članovi KUD na svojim nastupima. Taj uglavnom poljoprivredni kraj danas oživljava. Pored zanimljivih primjeraka starog graditeljstva, niču lijepe obiteljske kuće, sela se povezuju asfaltiranim putevima, čitavo je područje elektrificirano, pokriveno telefonskom mrežom i opskrbljeno pitkom izvorskom vodom. Samo općinsko središte – Netretić poprimilo je novi izgled.

Općinska gospodarska politika teži unapređenju poljoprivrednih gospodarstava s tržišnom proizvodnom orijentacijom te na razvoju proizvodnog i uslužnog zanatstva, kulture i društvenih djelatnosti planira se razvijanje seoskog i lovnog turizma za koje postoje dobre mogućnosti.

www.netretic.hr

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas