Ozalj

Na vapnenačkoj stijeni, ponad tihe, zrcalne Kupe...
View More

Pisarovina

Prostorom Općine protežu se široke riječne doline...
View More

Ribnik

Nekoć, kad bi zatvorili korito potoka, nastalo bi jezero...
View More

Kravarsko

Izvorište je manjih rijeka, od kojih treba spomenuti...
View More

Žumberak

Jedan od najzamršenijih dijelova granice između...
View More

Draganić

To je dio karlovačkog dinarskog krša s nebrojenim...
View More

Žakanje

Na brijegu iznad Žakanja nalazio se dvorac Šimunec...
View More

Krašić

Jedan od osnovnih pravaca budućeg razvoja...
View More

Duga Resa

Duga Resa s okolicom područje je neobično...
View More

Netretić

To je dio karlovačkog dinarskog krša s nebrojenim...
View More

Karlovac

Karlovac je primjer grada zasnovanog prema...
View More

Kamanje

Kao prirodna znamenitost posebno je zanimljiva...
View More

Pokupsko

Općina Pokupsko je kao jedinica lokalne...
View More

Lasinja

Općina Lasinja osnovana je 1992. godine...
View More
LAG Vallis Colapis

LAG Vallis Colapis je osnovan 2009. godine kao nastojanje ruralnih zajednica pokupskih dijelova Karlovačke i Zagrebačke županije za primjenu procedura LEADER mjere Programa ruralnog razvoja. SAZNAJTE VIŠE

Početak provođenja mjere 19 (LEADER-CLLD)

23. listopada 2015.|By:
LAG Vallis Colapis je ostvario potporu Ministarstva poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) u iznosu od 371.846,30 kn za provođenje podmjere 19.1. (pripremna pomoć) unutar Programa…

MRRAK: radionica “Strateško planiranje” u Ozlju

20. listopada 2015.|By:
Pozivamo Vas na radionicu za udruge građana "Strateško planiranje" koja će se održati u Ozlju, u utorak, 27. listopada 2015. u prostorijama Gradske vijećnice, Kurilovac 1, Ozalj. Radionica se provodi u okviru…

Lasinja: gostovali mladi iz 5 zemalja

14. listopada 2015.|By:
LAG Vallis Colapis je od 1. do 7. listopada 2015. u Lasinji proveo još jednu razmjenu mladih financiranu iz programa Erasmus+. Razmjena mladih pod nazivom "CSI2: The Case of Rural Youth" ("CSI2:…

Ljubljana: nastup naših proizvođača na Sajmu slovenskih LAG-ova

13. listopada 2015.|By:
Proizvođači s područja našeg LAG-a nastupili su na Sajmu slovenskih LAG-ova koji je održan 3. listopada 2015. u Ljubljani u organiziciji slovenske mreže za ruralni razvoj – Društva za razvoj slovenskega podeželja.…

Slunj: Predstavljanje natječaja “Naš doprinos zajednici”

17. rujna 2015.|By:
Pozivamo sve zainteresirane na predstavljanje natječaja za građanske akcije "Naš doprinos zajednici" koje organizira Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. Predstavljanje će se održati u četvratak, 24.09.2015. godine u dvorani…

Kravarsko: Predstavljanje programa ruralnog razvoja hrvatske

01. kolovoza 2015.|By:
LAG Vallis Colapis je u suradnji s Općinom Kravarsko 30. srpnja 2015. organizirao predstavljanje natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-20. Ovo je bila dobra prilika svim zainteresiranim poljoprivrednicima s područja našeg…
EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas