Povežite se s nama putem Facebook službene stranice.

Općenito o projektu Q25

Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske

Projekt je sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 608.928,36 kuna u 100% iznosu.
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780

Nositelj projekta: Lokalna akcijska grupa (LAG) Vallis Colapis
Partneri: Agencija lokalne demokracije SisakCarpe Diem-udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslihHrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Duga ResaDom za starije i nemoćne osobe ”Sveti Antun”

Što označava „Q-25“? Q označava kvalitetu dok se broj 25 odnosi na 25 organizacija civilnog društva (OCD-a) i javnih ustanova koje sudjeluju u ovome projektu i svaki od tih OCD-a/javnih ustanova ima za cilj kreirati 2 dugoročna volonterska programa te uključiti kroz njih volontere u svoj rad.

Vrijeme provedbe: 1. lipanj 2017.-31. svibanj 2018.

Svrha projekta je doprinijeti socio-ekonomskom i demokratskom razvoju na području Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije kroz unapređenje sustava volonterstva u pružanju socijalnih usluga kroz 2 specifična cilja:
Poboljšati usluge u zdravstvu i socijalnoj skrbi kroz izgradnju kapaciteta OCD-a i ustanova u Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji za učinkoviti menadžment volontera.
Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa u području zdravstva i socijalne skrbi kroz razvoj sustava volonterske podrške u Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Elementi projekta, uz promidžbu i vidljivost se upravljanje projektom se očituju kroz Izgradnju kapaciteta i umrežavanje OCD-a/ustanova u području zdravstva i socijalne skrbi za učinkoviti menadžment volontera te Uspostavljanje sustava volontiranja u području pružanja socijalnih usluga.

Izgradnja kapaciteta i umrežavanje OCD-a/ustanova u području zdravstva i socijalne skrbi za učinkoviti menadžment volontera očekuje kao rezultat povećan broj OCD-a i javnih ustanova na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije koje u svoj rad uključuju volontere.
Kao bismo to postigli, partneri na projektu će održati edukaciju za 20 OCD-a/javnih ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Kroz 4 modula (ukupno 10 dana edukacije) zaposlenici OCD-a/javnih ustanova biti će educirani o korištenju volontera u radu organizacije (menadžment volontera) te kako održivo financirati volonterske programe kroz Erasmus+ program te provoditi socijalne usluge kroz natječaje Europskog socijalnog fonda.

Svaki od četiri partnera će mentorirati 5 OCD-a/javnih ustanova kroz pružanje tehničke podrške monitoring sastanke sve s ciljem kreiranja dva dugoročna volonterska programa te kasnije mobilizaciju volontera za volontiranje na tim kreiranim volonterskim pozicijama.

Uspostavljanje sustava volontiranja u području pružanja socijalnih usluga kroz kreiranje ukupno 50 volonterskih programa te mobilizacija volontera kroz javna predavanja u svakoj od županija te radionice u Karlovcu i Sisku u školama koje imaju medicinske obrazovne programe. Promocija volonterstva i uključivanja šire lokalne zajednice doživjeti će svoj vrhunac održavanjem 5 volonterskih akcija tijekom tjedna u kojem se održava manifestacija „Hrvatska volontira“.

Dugoročni utjecaj projekta na ciljane skupine ogleda se kroz uspostavljanje i/ili poboljšanje postojećih sustava upravljanja volonterima na razini organizacije, ali i na razini same lokalne zajednice. Svaka uključena udruga/ustanova će razviti svoje vlastite ljudske resurse na način da će najmanje 20 ustanova/organizacija imati educiranu osobu za upravljanje i koordinaciju volontera. Sve to pridonosi jačanju socijalnog kapitala na razini lokalne zajednice, jer se povećava znanje svih članova zajednice o vrijednostima volonterstva za socio-ekonomski razvoj zajednice, a pripadnici ciljanih skupina jačaju svoje organizacijske kapacitete za upravljanje volonterima uz intenzivnu mentorsku podršku lokalnih volonterskih centara. Organizacije iz ciljane skupine će povećati broj volontera, a neki će tek uspostaviti sustav volontiranja, što znači da će se u zajednicama u kojima se projekt provodi povećati broj zajednica koji se uključuju u razvoj svojih sredina kroz volontiranje u OCD i javnim ustanovama u socijalnoj skrbi i zdravstvu. Osobito je to značajno za ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi koje još nemaju razvijen sustav uključivanja volontera u svoj rad, što će se promijeniti i unaprijediti tokom provedbe projekta.


Kontakt osoba za više informacija: Martina Marušić Britvec, voditeljica projekta vck@vallis-colapis.hr.

Unutar projekta Q25 educirano 29 zaposlenika OCD-a i javnih ustanova za kooridnatore volontera

23. studenoga 2017.|By:
Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri Agencija lokalne demokracije Sisak, CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa…
Read More

Predstavljen novi EU projekt “Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske”

23. studenoga 2017.|By:
Na dvije tiskovne konferencije, u Karlovcu 11. srpnja i u Sisku 13. srpnja 2017., predstavljen je novi projekt "Q25 - Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske" koji se u 100%…

Predstavljen novi EU projekt “Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske”

23. studenoga 2017.|By:
Danas je u Karlovcu održana prva od dvije uvodne konferencije na novom projektu LAG-a Vallis Colapis “Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske” koji sufinancira Europska unija unutar Europskog socijalnog…
EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas