Ribnik

RIBNIK

Ribnička dolina nalazi na velikom zavoju rijeke Kupe koja graniči sa Slovenijom sa zapadne i sjeverne strane, a sa istočne je planina Vodenica na 537 m. Ribnik sa svojim starim gradom smješten je na cesti Karlovac – Novo Mesto 24 kilometra sjevero-zapadno od Karlovca. Kad se počnemo spuštati cestom od Netretića, na lijevoj strni ceste nalaze se sela: Gornje i Donje Griče, Jarnevići, Veselići, Resa, Lipnik, Ravnica, Sopći Vrh, Mošenci, Sračak, Mala i Velika Paka, Srbelji, Lipnička Zaluka, Kohanjac, Brihovo, Jurovo i Jurovski Brod.

Sva ta sela leže na plodnoj ravnici uza rijeku Kupu, a na lijevoj strani sva su sela rasuta po živopisnim brdašcima i dolinama, a to su sela Goli Vrh, Lipnička Gorica. Gornja i Donja Stranica, Martinski Vrh, Lipnički Novaki, Jasenovica, Obrh, Jugovac, Breznik, Žakanje, Žakanjska Sela, Bukovac i Bubnjarci.

Stari grad Ribnik – Wasserburg vrlo je zanimljiv i iznimno vrijedan spomenik graditeljstva. Riječ je o vrlo rijetkom primjeru srednjovjekovne nizinske vodene utvrde. Nekoć, kad bi zatvorili korito potoka, nastalo bi jezero – ribnjak, a samo zdanje postalo bi otok. Tako je drevni grad dobio ime.

Utvrđeni grad jugozapadno od Ozlja. Posjed Ribnik držali su u XIII. i XIV. st. Babonići te ban Mikac, a od 1394. Frankopani, za kojih je podignut današnji grad. Od 1576. u posjedu je obitelji Zrinskih, poslije grofova Petazzi; od 1839. drži ga F. Vukasović, graditelj Lujzinske ceste, i J. Gall, koji ga je u XIX. st. održavao, te je do danas pod krovom. Ribnik je smješten u nizini potoka Obvrh, okružen jarkom s ribnjakom. Prilazilo mu se pokretnim mostom. Građen na dva kata, dijelom od dobro klesana kamena, ima osnovu u obliku nepravilna kruga; u unutrašnjem su dvorištu arkade. Obrambena kula (kraj prvotnog ulaza) s grbom Frankopana bila je vrlo visoka; nasuprot njoj je peterokutna kula s kaminom. Između obiju kula nižu se zgrade u obliku vijenca. Na gradu je očuvan niz kasnogotičkih renesansnih arhitektonskih detalja (dovratnici, prozori, strijelnice, izljevi).

www.ribnik.hr

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas