Tko smo?

LAG VALLIS COLAPIS

LAG Vallis Colapis je osnovan 2009. godine kao nastojanje ruralnih zajednica pokupskih dijelova Karlovačke i Zagrebačke županije za primjenu procedura LEADER mjere Programa ruralnog razvoja.

LAG pokriva područje 14 ruralnih gradova i općina (Duga Resa, Ozalj, Draganić, Kamanje, Netretić, Ribnik, Žakanje, Lasinja, Krašić, Kravarsko, Pisarovina, Pokupsko i Žumberak te 35 ruralnih naselja grada Karlovca). LAG Vallis Colapis je snovan kao udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove poput škola, turističke zajednice, poduzeća, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te udruge građana iz ruralnih sredina.

LAG Vallis Colapis pokriva površinu od 1.316,33 km2, a na njegovom području živi 45.959 stanovnika (popis 2011.). LAG je od osnivanja 2009. godine sudjelovao u nekoliko projekata ruralnog razvoja kao lokalni partner Centra za civilne inicijative(CCI) i Ministarstva poljoprivrede. Od početka 2011. pokrećemo samostalan rad i ured u kojem je sada zaposleno 5 stručnjaka za ruralni razvoj. Do sada smo se bavili promocijom održivog razvoja, poticanjem poduzetništva, radom s mladima i povećanjem kvalitete života u ruralnim zajednicama.

Područje našeg LAG-a obuhvaća Pokuplje i zapadne obronke Žumberka. To je područje izuzetno bogato prirodnim ljepotama – kroz njega protječu čak četiri rijeke (Kupa i njezine velike pritoke Korana, Mrežnica i Dobra), a sve su iznimno pogodne za rafting i kanuing, kao i za jednostavno uživanje u šetnjama, planinarenju ili ljetnom kupanju. Također, na području LAG-a su kroz povijest živjela velika imena hrvatske povijesti kao što su srednjovjekovne hrvatske plemićke obitelji Zrinski i Frankopani, pisci i jezikoslovci Juraj Križanić i Ivan Belostenec, narodni preporoditelji Pavao Štos i Tadija Smičiklas, poznata slikarica Slava Raškaj te posljednji hrvatski ban dr. Ivan Šubašić. Ovaj kraj je tradicionalno obrtnički, prostor razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

LAG Vallis Colapis ukazuje na prednosti koje seoske sredine Pokuplja i zapadnog Žumberka imaju kao mjesto pogodno za život te nastoji dalje razvijati društvene i gospodarske mogućnosti ovog kraja Hrvatske. Svi razvojni dionici ovog područja zajednički sudjeluju u izradi i provođenju Lokalnih razvojnih strategija (LRS) našeg područja. Razvojne strategije koje smo do sada primjenjivali (u razdoblju 2009-14), kao i važeći strateški dokument LAG-a za razdoblje 2014-20. možete preuzeti s poveznica koje slijede u nastavku:

Preuzmite LRS za navedena razdoblja

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas