Žakanje

ŽAKANJE

Općina Žakanje smještena je u zapadnom dijelu Republike Hrvatske i dio je Karlovačke županije. Svojim zapadnim dijelom, tokom rijeke Kupe, općina Žakanje granična je hrvatska općina s Republikom Slovenijom, na istoku graniči s Općinom Kamanje te na jugu s općinama Ribnik i Netretić.

Glavni prometni pravac koji presjeca općinu pravac je Karlovac – Novo Mesto; na tom se pravcu nalaze i dvije najvažnije ceste: državna cesta od Karlovca preko Netretića i Žakanja do međunarodnog državnog prijelaza s Republikom Slovenijom, Jurovskog Boda, te županijska cesta od Karlovca preko Ozlja i Kamanja do istog cestovnog prijelaza. Na tom prometnom pravcu nalazi se i željeznička pruga sagrađena još 1910. godine od Karlovca do Ljubljane. U prošlosti su na području današnje općine Žakanje bili razasuti brojni dvorci i kurije najznačajnijih srednjovjekovnih hrvatskih velikaških obitelji Zrinskih i Frankopana, odnosno njihovih vazala.

Danas, nažalost, o tom nekadašnjem arhitektonskom i kulturnom bogatstvu svjedoče samo rijetki ostaci, a za mnoge, nekad slavne građevine, jedina su svjedočanstva tek pisani fragmenti sačuvani u arhivima u povijesnim dokumentima. Imanje Bubnjarci spominje se u XV stoljeću, ali nema podataka kada je izgrađen istoimeni dvor. Jedan od posljednjih vlasnika dvorca bio je Filip Šufflay, vješt i iskusan veleposjednik, u svoje vrijeme jedan od najznačajnijih u Hrvatskoj. Danas se od dvorca nisu sačuvali ni ostaci.

Dvorac Jurovo prema pisanim dokumentima možemo također prepoznati kao arhiktektonski biser svog vremena okružen prekrasnim perivojem. Dvorac je bio u vlasništvu Zrinskih, Benića te baruna Vranyczanyja.

Na brijegu iznad Žakanja nalazio se dvorac Šimunec, u XVII stoljeću nazivan Šimun vrh, što ga je 1651. godine Petar Zrinski darovao Gašparu Colariću da bi zatim tijekom stoljeća prelazio u ruke mnogih velikaških obitelji do zadnje obitelji Vuk. Postoje još dvorci i kurije u Zaluci i Kohanjcu.

Najznačajnija prirodna znamenitost općine Žakanje je rijeka Kupa koja svojim tokom od Stankovaca do Kamanja obgrljuje ovaj prostor. Kupa je čista rijeka, bogata ribom, u kojoj obitavaju som, šaran, štuka, klen, mrena, plotica i ostale vrste slatkovodne ribe. Na cijelom toku Kupe koji prolazi općinom Žakanje nalazi se dvanaest prekrasnih slapova. Na ponekom od tih prirodnih fenomena sačuvane su stare mlinice, šest slapova su ponovno uređeni: Sračak, Pravutina, Mišinci, Bubnjarci, Mala Paka i Jurovo.

www.opcina-zakanje.hr

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas