Natječaji

LAG Vallis Colapis

OTVORENI

Trenutno nema objavljenih LAG Natječaja.

ZATVORENI

8. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Strateški razvojni cilj

1

Mjera

1.1.

Tip operacije

1.1.4.

Datum objave

02.08.2023.

Datum prijave

01.09.2023.

Kraj prijave

02.10.2023.

Vrijednost natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 51.196,82 EUR

Visina pojedinačne potpore

Minimalni iznos potpore u iznosu od 5.000 EUR

Maksimalni iznos potpore u iznosu od 10.000 EUR

Potencijalni korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije

Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore iznosi do 70% od ukupno prihvatljivih troškova.

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis dana 02. kolovoza 2023. godine je objavila 8. LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.4. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" koji je sukladan tipu operacije 4.1.1.. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Vallis Colapis koji obuhvaća područje gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općina Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

6. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Strateški razvojni cilj

1

Mjera

1.1.

Tip operacije

1.1.4.

Datum objave

01.10.2021.

Datum prijave

18.10.2021.

Kraj prijave

19.11.2021.

Vrijednost natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 1.570.780,85 HRK.

Visina pojedinačne potpore

Minimalni iznos potpore u iznosu od 5.000 EUR (protuvrijednosti u kunama)

Maksimalni iznos potpore u iznosu od 50.000 EUR (protuvrijednosti u kunama)

Potencijalni korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije

Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore iznosi do 70% od ukupno prihvatljivih troškova.

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis dana 01. listopada 2021. godine je objavila 6. LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.4. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" koji je sukladan tipu operacije 4.1.1.. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Vallis Colapis koji obuhvaća područje gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općina Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

7. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Strateški razvojni cilj

1

Mjera

1.1.

Tip operacije

1.1.3.

Datum objave

01.10.2021.

Datum prijave

18.10.2021.

Kraj prijave

19.11.2021.

Vrijednost natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 3.964.747,50 HRK.

Visina pojedinačne potpore

113.278,50 HRK

Potencijalni korisnici

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, zadruga.

Prihvatljive aktivnosti

Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)), kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis dana 01. listopada 2021. godine je objavila 7. LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Vallis Colapis koji obuhvaća područje gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općina Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

5. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Strateški razvojni cilj

1

Mjera

1.1.

Tip operacije

1.1.3.

Datum objave

13.10.2020.

Datum prijave

02.11.2020.

Kraj prijave

11.12.2020.

Vrijednost natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 1.132.650,00 HRK.

Visina pojedinačne potpore

113.265,00 HRK

Potencijalni korisnici

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, zadruga.

Prihvatljive aktivnosti

Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)), kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis dana 13. listopada 2020. godine je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Vallis Colapis koji obuhvaća područje gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općina Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

4. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. Potpora mladim poljoprivrednicima

Strateški razvojni cilj

1

Mjera

1.1.

Tip operacije

1.1.2.

Datum objave

13.12.2019.

Datum prijave

20.01.2020.

Kraj prijave

24.02.2020.

Vrijednost natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 1.111.875,00 HRK.

Visina pojedinačne potpore

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 370.625,00 HRK.

Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.250,00 HRK.

Potencijalni korisnici

Mladi poljoprivrednici nositelji/odgovorne osobe u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u razdoblju od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis dana 13. prosinca 2019. godine je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.2. Potpora mladim poljoprivrednicima koji je sukladan tipu operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici sa sjedištem/prebivalištem na području LAG Vallis Colapis koji obuhvaća područje gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općina Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

3. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Strateški razvojni cilj

1

Mjera

1.1.

Tip operacije

1.1.4

Datum objave

31.05.2019.

Datum prijave

28.06.2019.

Kraj prijave

31.07.2019.

Vrijednost natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 1.371.312,50 HRK.

Visina pojedinačne potpore

Minimalni iznos potpore 5.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Maksimalni iznos potpore 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Potencijalni korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije.

Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore iznosi do 70% od ukupno prihvatljivih troškova.

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis dana 31. svibnja 2019. godine je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.4. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije sa sjedištem/prebivalištem na području LAG Vallis Colapis koji obuhvaća područje gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općina Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

2. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Strateški razvojni cilj

1

Mjera

1.1.

Tip operacije

1.1.1.

Datum objave

11.02.2019.

Datum prijave

01.03.2019.

Kraj prijave

02.04.2019.

Vrijednost natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 1.556.625,00 HRK.

Visina pojedinačne potpore

Minimalni iznos potpore 10.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Maksimalni iznos potpore 30.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Potencijalni korisnici

Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, Proizvođačke organizacije, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore iznosi do 70% od ukupno prihvatljivih troškova.

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis dana 11. veljače 2019. godine je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima“ koji je sukladan tipu operacije 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvođačke organizacije, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, sa sjedištem/prebivalištem na području LAG Vallis Colapis koji obuhvaća područje gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općina Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

1. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Strateški razvojni cilj

1

Mjera

1.1.

Tip operacije

1.1.3.

Datum objave

06.04.2018.

Datum prijave

23.04.2018.

Kraj prijave

24.05.2018.

Vrijednost natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 4.577.322,00 HRK.

Visina pojedinačne potpore

15.000,00 EUR

Potencijalni korisnici

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Zadruga za poljoprivrednu djelatnost

Prihvatljive aktivnosti

kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)), kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva., kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Sufinanciranje

100%

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis dana 06. travnja 2018. godine je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, sa sjedištem/prebivalištem na području LAG Vallis Colapis koji obuhvaća područje gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općina Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

Image

SJEDIŠTE (OZALJ)

Kurilovac 1, 47280 Ozalj
047 731 400 (112)

PODRUŽNICA (KARLOVAC)

Trg hrvatskih branitelja 2, 47000 Karlovac
047 842 834

Email

lag@vallis-colapis.hr

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Na našoj web stranici koriste se kolačići (cookies) kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Klikom na gumb Prihvati kolačiće omogućit ćete pohranu svih kolačića na svom računalu. Za više informacija o tome na koji način ova web stranica koristi kolačiće kliknite na poveznicu u nastavku.