Pitanja i odgovori

LAG Vallis Colapis

4. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. Potpora mladim poljoprivrednicima

3. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ZATVOREN)

Poštovani, Da li prije isplate zadnje rate i sljedećih 5 godina, nositelj, koji nije mladi poljoprivrednik, plaća doprinose po bilo kojoj osnovi ili prelazi na plaćanje doprinosa po poljoprivredi?

Nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore. Doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje mogu biti plaćeni po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

2. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (ZATVOREN)


U izradi...

1. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
(ZATVOREN)

Da li je mikorizacija sadnica prihvatljiva aktivnost, te da li je aktivnost koja ima pozitivan utjecaj na okoliš i/ili uštedu energije?

Mikoriza je prihvatljiva aktivnost, no nije aktivnost koja ima pozitivan utjecaj na okoliš i/ili uštedu energije.
Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi i na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju.
Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se:
- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU
- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme koja je namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (Npr. solarni sustavi za električni pastir u stočarskoj proizvodnji, solarni sustavi za pumpu za navodnjavanje. Ukoliko je u poslovnom planu navedena aktivnost kupnje i/ili ugradnje samo solarnog sustava, vrijednost navedenog se uzima za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“. Ukoliko su u poslovnom planu kao aktivnosti navedene kupnja električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje, kupnja pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje, vrijednost električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje kao i vrijednost pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje uzimaju se za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“.
- kupnja i/ili ugradnja dizalica topline isključivo za građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU
- kupnja i/ili ugradnja sustava za grijanje na biomasu za potrebe grijanja građevina (objekata) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. plastenici/staklenici, objekt za proizvodnju gljiva)
Pod uštedom energije za ovaj natječaj se podrazumijeva kupnja i po potrebi ugradnja isključivo nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili isključivo nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.
Kada je poslovnim planom predviđena aktivnost nabava nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU čija vrijednost je ispod 10%, a iznad 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu, korisnik tada ne može ostvariti bodove po navedenom kriteriju odabira br.2. .
Ukoliko je u poslovnom planu naznačena kupnja više komada nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili više komada nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU, za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“, uzimaju se vrijednosti sve navedene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

 

POSTAVI PITANJE

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input