Pitanja i odgovori

LAG Vallis Colapis

8. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

7. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Smatra li se opremom za preradu (Kriterij odabira 2.2., pojašnjenje) i oprema za primarnu preradu (primjerice sušenje, mljevenje, čišćenje, pakiranje, prešanje i sl), za koju preradu OPG ne mora registrirati dopunsku djelatnost i ući u RPO?

Kupnja navedene opreme je prihvatljiva aktivnost u sklopu ovog LAG Natječaja. Prerada poljoprivrednih proizvoda definirana je na sljedeći način: prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog 2. ovog Natječaja) i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Priloga I Ugovora o EU.

6. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

5. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Poštovani, kada u natječaju navodite da 15 bodova nosi ekološka poljoprivredna proizvodnja zanima me od kojeg trenutka PG treba biti upisan u eko upisnik? Odnosno ako se PG upiše npr. danas u eko upisnik da li mu to nosi 15 bodova.

Sukladno LAG Natječaju i Prilogu IV Kriteriji odabira projekata za Tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ istog Natječaja korisniku se može odobriti 15 bodova po osnovi kriterija odabira „Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku poljoprivrednu proizvodnju“ .
Da bi nositelj projekta ostvario 15 bodova po ovom kriteriju u trenutku podnošenja prijave projekta mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkog proizvodnji koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, te je u prijavi projekta dostavio Potvrdnicu (certifikat) kontrolnog tijela važeću u trenutku podnošenja prijave projekta.

4. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. Potpora mladim poljoprivrednicima (ZATVOREN)

Kao mladi poljoprivrednik preuzeo sam OPG od oca, on je ostao i dalje član a ja sam postao nositelj gospodarstva. Prilikom izračuna ekonomske veličine ona iznosi 27000€ od toga su 15000€ pčele koje se u HPS vode na očevo ime, nemogu dobit bodove za vlastite resurse jer ne raspolažem sa više od 50% ekonomske veličine, jel vrijedi ugovor ako ja od oca uzmem pčele i košnice u najam na više od 15 godina, u prijavnom obrazcu stoji ugovori samo za katastarske čestice (Ugovor o najmu/koncesiji /zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 15 godina, računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu, za katastarske čestice koje su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva. Naveden/i dokument/i se prilažu ukoliko je korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu zatražio bodove po Kriteriju odabira 2.)

Za ostvarivanje bodova po kriteriju odabira 2., mladi poljoprivrednik koji je postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora dostaviti traženu dokumentaciju navedenu pod točkom 11. Priloga I ovog LAG Natječaja. Također, u slučaju potrebe LAG Vallis Colapis tijekom administrativne obrade Zahtjeva za potporu zadržava pravo zatražiti od korisnika dokument koji nije propisan LAG Natječajem.

3. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ZATVOREN)

Poštovani, Da li prije isplate zadnje rate i sljedećih 5 godina, nositelj, koji nije mladi poljoprivrednik, plaća doprinose po bilo kojoj osnovi ili prelazi na plaćanje doprinosa po poljoprivredi?

Nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore. Doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje mogu biti plaćeni po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

2. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (ZATVOREN)


U izradi...

1. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
(ZATVOREN)

Da li je mikorizacija sadnica prihvatljiva aktivnost, te da li je aktivnost koja ima pozitivan utjecaj na okoliš i/ili uštedu energije?

Mikoriza je prihvatljiva aktivnost, no nije aktivnost koja ima pozitivan utjecaj na okoliš i/ili uštedu energije.
Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi i na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju.
Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se:
- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU
- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme koja je namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (Npr. solarni sustavi za električni pastir u stočarskoj proizvodnji, solarni sustavi za pumpu za navodnjavanje. Ukoliko je u poslovnom planu navedena aktivnost kupnje i/ili ugradnje samo solarnog sustava, vrijednost navedenog se uzima za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“. Ukoliko su u poslovnom planu kao aktivnosti navedene kupnja električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje, kupnja pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje, vrijednost električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje kao i vrijednost pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje uzimaju se za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“.
- kupnja i/ili ugradnja dizalica topline isključivo za građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU
- kupnja i/ili ugradnja sustava za grijanje na biomasu za potrebe grijanja građevina (objekata) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. plastenici/staklenici, objekt za proizvodnju gljiva)
Pod uštedom energije za ovaj natječaj se podrazumijeva kupnja i po potrebi ugradnja isključivo nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili isključivo nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.
Kada je poslovnim planom predviđena aktivnost nabava nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU čija vrijednost je ispod 10%, a iznad 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu, korisnik tada ne može ostvariti bodove po navedenom kriteriju odabira br.2. .
Ukoliko je u poslovnom planu naznačena kupnja više komada nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili više komada nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU, za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“, uzimaju se vrijednosti sve navedene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

 

POSTAVI PITANJE

1000 characters left
Image

SJEDIŠTE (OZALJ)

Kurilovac 1, 47280 Ozalj
047 731 400 (112)

PODRUŽNICA (KARLOVAC)

Trg hrvatskih branitelja 2, 47000 Karlovac
047 842 834

Email

lag@vallis-colapis.hr

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Na našoj web stranici koriste se kolačići (cookies) kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Klikom na gumb Prihvati kolačiće omogućit ćete pohranu svih kolačića na svom računalu. Za više informacija o tome na koji način ova web stranica koristi kolačiće kliknite na poveznicu u nastavku.