Naš tim

LAG Vallis Colapis

Milan Medić
Milan MedićVoditelj uredalag@vallis-colapis.hr

Odjel za ruralni razvoj

Tatjana Polović
Tatjana PolovićVoditeljica Odjela za ruralni razvojprojekti@vallis-colapis.hr
Martina Stipetić
Martina StipetićStručni suradnik Odjela za ruralni razvojfinancije@vallis-colapis.hr
Josip Marušić
Josip MarušićPolaznik stručnog osposobljavanja u Odjelu za ruralni razvojprojekti@vallis-colapis.hr

Odjel za društvene djelatnosti

Martina Marušić Britvec
Martina Marušić BritvecVoditeljica Odjela za društvene djelatnostivck@vallis-colapis.hr
Petra Cule
Petra CuleStručni suradnik Odjela za društvene djelatnostivck@vallis-colapis.hr

Odjel za financijsko upravljanje

Zrinka Pavlov
Zrinka PavlovStručni suradnik Odjela za financijsko upravljanjefinancije@vallis-colapis.hr

Administrativni referent

Marina Stepinac
Marina Stepinaclag@vallis-colapis.hr