Novosti

LAG Vallis Colapis

Previous Next

LAG Vallis Colapis na LMH radionici u Istarskim toplicama

Od 23. do 25. srpnja 2020. godine, održana je trodnevna radionica za LAG-ove čiji su organizatori bili LEADER mreža Hrvatske u suradnji s FLAG-om Pinna nobilis i Društvom za razvoj slovenskoga podeželja.

To je ukupno bila treća u nizu stručnih radionica u 2020-toj godini za jačanje kapaciteta LAG-ova i FLAG-ova. Tema radionice bila je „LEADER/CLLD- alat integriranog lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom- metode i mogućnosti provedbe

ODLUKE O ODABIRU PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA 3. LAG NATJEČAJ

Upravni odbor LAG-a Vallis Colapis, na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2020. godine, donio je Odluke o odabiru projekta za prijave pristigle na 3. LAG Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 1.1.4. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, od dana 31. svibnja 2019. godine i izmjenama natječaja od 23. lipnja 2020. godine, objavljenim na mrežnim stranicama.
Ukupno je izdano 11 Odluka o odabiru projekata ukupne vrijednosti 2.457.229,80 HRK.

Konačna rang lista T.O.1.1.4.

Misterion Riviera - osnovano novo društveno poduzeće

LAG Vallis Colapis sa zadovoljstvom može predstaviti novo društveno poduzeće Misterion Rivieru, destinacijsku menadžment kompaniju s naglaskom na vođenje ekoloških tura na novoj turističkoj destinaciji Misterion, koja se proteže uz čarobnu rijeku Kupu, na području Pokuplja, Žumberka i Bele krajine u Sloveniji. Osim ovih područja, agencija Misterion Riviera organizira i turističku ponudu na području Gorskog kotara i Like.

Poduzeće je osnovano u sklopu projekta Misterion - Iskusi tajne voda, kojega su u razdoblju od 2017. do 2019. godine, uz potporu sredstava programa Interreg Slovenija-Hrvatska, provodili LAG Vallis Colapis i partneri iz hrvatskih i slovenskih pograničnih općina Kamanje, Metlika i Semič te turistička agencija Kompas Novo Mesto. Više o projektu možete pogledati u videu u nastavku:

LAG Vallis Colapis u novom projektu "Izvor znanja"

Sa 1. lipnjem 2020. započeo je novi projekt pod nazivom „Izvor znanja“, u kojem je LAG Vallis Colapis jedan od partnera.

Vrijednost projekta: 1.991.318,90 kuna.

Izmjena 3. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.4. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis, objavila je danas 23. lipnja 2020. godine, izmjenu 3. LAG Natječaja za podmjeru 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 1.1. 4. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Odlukom Upravnog odbora LAG-a Vallis Colapis, ukupno rasploživa sredstva mijenjaju se i sada iznose 2.657.375,78 HRK.
Odluku preuzmite ovdje.

Image

Prijava na mailing listu

SJEDIŠTE (OZALJ)

Kurilovac 1, 47280 Ozalj
047 731 400 (112)

PODRUŽNICA (KARLOVAC)

Trg hrvatskih branitelja 2, 47000 Karlovac
047 842 834

Email

lag@vallis-colapis.hr

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)