Novosti

LAG Vallis Colapis

Studijski posjet mladih gradu Varaždinu u okviru projekta Knjiga za mlade

U okviru projekta „Knjiga za mlade“, kako bismo potaknuli i osvijestili mlade o važnosti aktivnog sudjelovanja u društvu, proveli smo aktivnost pod nazivom „Primjer dobre prakse“. U cilju upoznavanja mladih s aktivnostima koje provode drugi gradovi, organizacije civilnog društva i savjeti mladih, organiziran je posjet gradu Varaždinu 12. prosinca 2022. godine gdje smo održali sastanak mladih osoba s područja Ozlja s predstavnicima Grada Varaždina, Savjeta mladih Grada Varaždina i Savjeta mladih Varaždinske županije. Na sastanku su predstavljene dosad provedene aktivnosti te svrha projekta „Knjiga za mlade“, ali i djelatnost LAG-a Vallis Colapis te uključivanje volontera kroz program Volonterski centar Kupa. Predstavnici Grada Varaždina, Savjeta mladih Grada Varaždina i Savjeta mladih Varaždinske županije prezentirali su svoj rad, programe za mlade te izazove s kojima se susreću u radu. Također smo posjetili Centar za mlade Pečetri, prostor za razvoj urbane kulture mladih kojim upravlja Grad Varaždin zajedno s udrugom mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.).

Osim navedene aktivnosti, u okviru projekta „Knjiga za mlade“ proveden je niz edukativnih radionica namijenjenih mladima kako bi bili educirani o pojmu aktivnog sudjelovanja u zajednici te javna tribina i event mladih s mladima. Provedbom fokus grupa i intervjuiranjem lokalnih dionika koji rade s mladima prikupljeni su podaci o položaju, mogućnostima i potrebama mladih u gradu Ozlju koje su korištene kao podloga za Prijedlog gradskog programa za mlade Grada Ozlja.

Projekt sufinancira Središnji državni ured za demografiju i mlade u vrijednosti od 75.000,00 kuna, a provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. Projekt provodi LAG Vallis u partnertstvu s Gradom Ozljem te u suradnji sa Savjetom mladih Grada Ozlja.

Studijski posjet gradu Varaždinu 1     

Studijski posjet gradu Varaždinu 2 

Studijski posjet gradu Varaždinu 3

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Studijski posjet gradu Varaždinu 4

Studijski posjet gradu Varaždinu 5

Image

SJEDIŠTE (OZALJ)

Kurilovac 1, 47280 Ozalj
047 731 400 (112)

PODRUŽNICA (KARLOVAC)

Trg hrvatskih branitelja 2, 47000 Karlovac
047 842 834

Email

lag@vallis-colapis.hr

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Na našoj web stranici koriste se kolačići (cookies) kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Klikom na gumb Prihvati kolačiće omogućit ćete pohranu svih kolačića na svom računalu. Za više informacija o tome na koji način ova web stranica koristi kolačiće kliknite na poveznicu u nastavku.