Novosti

LAG Vallis Colapis

ESF "UDNK" - održan drugi partnerski sastanak

U petak, 13. siječnja 2023. godine, održali smo drugi partnerski sastanaka na projektu "Umrežavanjem do novih kompetencija". Na sastanku smo napravili kratki rezime provedenih aktivnosti, angažmana volontera te komunikacije s provedbenim tijelom. S partnerima iz Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići i Leader mreža Hrvatske dogovorili smo provedbu interaktivne konferencije o o zagovaranju potreba ranjivih skupina. Konferencija će se održati 27. siječnja 2023. godine, a detalje ćemo objaviti uskoro! Osim konferencije, krenuli smo i u planiranje provedbe drugog paketa edukacija, u Vukovarskoj-srijemskoj županiji. Drugi paket edukacija održat će se krajem veljače te početkom ožujka. 
Puno nas zanimljivih aktivnosti očekuje u skorijoj budućnosti, zato nas pozorno nastavite pratiti!

Projekt „Umrežavanjem do novih kompetencija“ novi je projekt LAG-a Vallis Colapis koji je započeo 16. kolovoza 2022. godine, a provodit će se do 16. kolovoza 2023. godine. Partneri na projektu su Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići i LEADER mreža Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 449.006,36 kn (59.593,38 EUR*). Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 381.655,40 kn (50.654,38 EUR*) i iz Državnog proračuna u iznosu od 67.350,95 kn (8.939,00 EUR*). Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Vallis Colapis.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
*službeni konverzijski tečaj 1 EUR = 7,53450 HRK
 
321521971 1514114789096750 6134984678618862321 n

Završna konferencija projekta “Volonterski centar Kupa”

 

U srijedu 21. prosinca 2022. godine održana je završna konferencija projekta “Volonterski centar Kupa” na kojoj su predstavljene aktivnosti provedene u okviru ovog projekta.

Održana završna konferencija projekta "Knjiga za mlade"

U utorak, 20. prosinca 2022. godine, u prostoru Humićke u gradu Ozlju održana je završna konferencija projekta „Knjiga za mlade“ koji provodi LAG Vallis Colapis u partnerstvu s Gradom Ozljem te u suradnji sa Savjetom mladih Grada Ozlja. Cilj projekta je poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 75.000,00 HRK, a u provedbi je od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

U okviru projekta „Knjiga za mlade“ proveden je niz radionica s ciljem osnaživanja mladih u području aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici. Mladi uključeni u provedbu projekta proveli su tri fokus grupe s mladima i intervjue s lokalnim dionicima koji rade s mladima. Također su organizirane javna tribina „Aktivni lokalni mladi“, „Event mladih s mladima“ kao i radionica „Mogućnosti za financiranje potreba mladih“. Organiziran je posjet gradu Varaždinu kao primjeru dobre prakse gdje je održan sastanak s predstavnicima Savjeta mladih Grada Varaždina, Savjeta mladih Varaždinske županije, Grada Varaždina te posjećen i Centar za mlade u Varaždinu.

Studijski posjet mladih gradu Varaždinu u okviru projekta Knjiga za mlade

U okviru projekta „Knjiga za mlade“, kako bismo potaknuli i osvijestili mlade o važnosti aktivnog sudjelovanja u društvu, proveli smo aktivnost pod nazivom „Primjer dobre prakse“. U cilju upoznavanja mladih s aktivnostima koje provode drugi gradovi, organizacije civilnog društva i savjeti mladih, organiziran je posjet gradu Varaždinu 12. prosinca 2022. godine gdje smo održali sastanak mladih osoba s područja Ozlja s predstavnicima Grada Varaždina, Savjeta mladih Grada Varaždina i Savjeta mladih Varaždinske županije. Na sastanku su predstavljene dosad provedene aktivnosti te svrha projekta „Knjiga za mlade“, ali i djelatnost LAG-a Vallis Colapis te uključivanje volontera kroz program Volonterski centar Kupa. Predstavnici Grada Varaždina, Savjeta mladih Grada Varaždina i Savjeta mladih Varaždinske županije prezentirali su svoj rad, programe za mlade te izazove s kojima se susreću u radu. Također smo posjetili Centar za mlade Pečetri, prostor za razvoj urbane kulture mladih kojim upravlja Grad Varaždin zajedno s udrugom mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.).

Osim navedene aktivnosti, u okviru projekta „Knjiga za mlade“ proveden je niz edukativnih radionica namijenjenih mladima kako bi bili educirani o pojmu aktivnog sudjelovanja u zajednici te javna tribina i event mladih s mladima. Provedbom fokus grupa i intervjuiranjem lokalnih dionika koji rade s mladima prikupljeni su podaci o položaju, mogućnostima i potrebama mladih u gradu Ozlju koje su korištene kao podloga za Prijedlog gradskog programa za mlade Grada Ozlja.

Održan paket edukacija u Karlovačkoj županiji

U periodu od 6. do 8.12.2022. godine proveli smo paket edukacija u Karlovačkoj županiji. U Društvenom centru "Humićka", u Ozlju, za ukupno 20 sudionika iz 8 udruga i 2 škole. 

U utorak, 6.12., održali smo edukaciju "Vođenje tima u krizi" kroz koju smo ojačali znanja i vještine za online upravljanje timom, što uključuje alate i tehnologije za prilagodbu rada online, za eventualne krizne situacije za vrijeme online rada, motivaciju zaposlenika, koordinaciju i kontrolu provedbe zadataka.
U srijedu, 7.12., održali smo edukaciju "Menadžment kriznog volontiranja" pri čemu smo lokalnim udrugama i školama dali zakonski okvir i osnove za rad s volonterima. U kriznim su se situacijama volonteri pokazali posebno važni, a isto se tako pokazalo da nedostaje strukturirano upravljanje volonterima poštujući načela kriznog volontiranja.
Posljednji dan edukacije, 8.12. (četvrtak) održali smo edukaciju "Osmišljavanje online radionica za pružanje savjetodavne pomoći" specifično namijenjenu socijalnom uključivanju. U kriznim situacijama, ranjive su
skupine posebno oštećene stoga je vrlo važno prilagoditi aktivnosti ranjivim skupinama i nastaviti ih pružati.
 
Projekt „Umrežavanjem do novih kompetencija“ novi je projekt LAG-a Vallis Colapis koji je započeo 16. kolovoza 2022. godine, a provodit će se do 16. kolovoza 2023.godine. Partneri na projektu su Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići i LEADER mreža Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 449.006,36 kn (59.593,38 EUR*). Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 381.655,40 kn (50.654,38 EUR*) i iz Državnog proračuna u iznosu od 67.350,95 kn (8.939,00 EUR*). Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Vallis Colapis.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
 
*službeni konverzijski tečaj 1 EUR = 7,53450 HRK
 
318332435 131947066369947 2664802810734189354 n
 
318213748 131947286369925 7652940100966452537 n

Potkategorije

Image

SJEDIŠTE (OZALJ)

Kurilovac 1, 47280 Ozalj
047 731 400 (112)

PODRUŽNICA (KARLOVAC)

Trg hrvatskih branitelja 2, 47000 Karlovac
047 842 834

Email

lag@vallis-colapis.hr

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Na našoj web stranici koriste se kolačići (cookies) kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Klikom na gumb Prihvati kolačiće omogućit ćete pohranu svih kolačića na svom računalu. Za više informacija o tome na koji način ova web stranica koristi kolačiće kliknite na poveznicu u nastavku.