Nadzorni odbor

LAG Vallis Colapis

JAVNA
interesna skupina

1. Općina Krašić
2. Općina Lasinja

GOSPODARSKA
interesna skupina

3. Contessa Experience j.d.o.o.
4. OPG Diana Prpić

CIVILNA
interesna skupina

5. Udruga za informatiku, bežične mreže, napredne tehnologije, sport i očuvanje lokalnih kulturnih i povijesnih znamenitosti Zorkovac
6. Kupa - rijeka života