LAG Vallis Colapis

LAG Vallis Colapis je osnovan 2009. godine kao nastojanje ruralnih zajednica pokupskih dijelova Karlovačke i Zagrebačke županije za primjenu procedura LEADER-CLLD mjere Programa ruralnog razvoja.

LAG pokriva područje 14 ruralnih gradova i općina Karlovačke i Zagrebačke županije (Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Draganić, Kamanje, Netretić, Ribnik, Žakanje, Lasinja, Krašić, Kravarsko, Pisarovina, Pokupsko i Žumberak). Članovi LAG Vallis Colapis su jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove poput škola, turističkih zajednica, poduzeća, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te udruge građana iz ruralnih sredina Pokuplja i zapadnog Žumberka.

Osnovne informacije o području LAG-a

VALLIS COLAPIS

1.502,66

Površina
(km2)

14

Broj jedinica
lokalne samouprave

84.742

Broj
stanovnika
Image
Image

DRAGANIĆ

općina

KRAVARSKO

općina

PISAROVINA

općina

ŽAKANJE

općina

KAMANJE

općina

LASINJA

općina

POKUPSKO

općina

ŽUMBERAK

općina

OZALJ

grad

KRAŠIĆ

općina

NETRETIĆ

općina

RIBNIK

općina

LAG Vallis Colapis pokriva površinu od 1.502,66 km2, a na njegovom području živi 95.607 stanovnika (popis 2011.).

 

Mjera 19 Programa ruralnog razvoja:

LAG je u razdoblju 2013-15. koristio mjeru 202 IPARD programa s potporom od 900.000 HRK koja je iskorištena u iznosu od 96,28%, čime se svrstao u red najuspješnijih LAG-ova u IPARD razdoblju u Hrvatskoj. Od 2015. godine LAG Vallis Colapis koristi potporu mjere 19 Programa ruralnog razvoja.

Ukupna potpora u programskom razdoblju 2014. - 2020. i prijelaznom razdoblju 2021.-2022. iznosi 20.457.957,59 HRK.

 

Podmjera 19.1.  371.846,30 HRK 
Podmjera 19.2.  16.173.052,61 HRK
Podmjera 19.3.  474.293,06 HRK
Podmjera 19.4.  3.810.611,92 HRK

 

U razdoblju od 2018. do kraja 2021. godine kroz Podmjeru 19.2. LAG Vallis Colapis raspisao je 7 LAG Natječaja kroz koja su 82 mala poljoprivredna gospodarstva ostvarila pojedinačne potpore po 15.000,00 EUR, dodijeljene su 3 potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda u ukupnom iznosu od 664.234,28 HRK, 10 mladih poljoprivrednika ostvarilo je potporu u iznosu od 2.149.625,00 HRK, te 17 poljoprivrednih gospodarstava je ostvarilo potporu za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u iznosu od 4.133.194,32 HRK. 

Trenutno, LAG Vallis Colapis priprema se za novo programsko razdoblje izradom nove Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027.

 

Europski socijalni fond (ESF) i Erasmus+:

LAG Vallis Colapis je ujedno i prvak među hrvatskim LAG-ovima u korišetnju sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF), a vjerovatno i jedan od najuspješnijih hrvatskih LAG-ova u korištenju potpora programa Erasmus+. U razdoblju između 2015. i 2018. godine LAG Vallis Colapis je proveo 4 projekta financirana iz potpore ESF, u ukupnoj vrijednosti od 3.293.043,06 HRK te preko 1 mil. HRK vrijedne projekte financirane iz Erasmus+ programa. Projekti koji se provode s ESF sredstvima su uglavnom usmjereni na zapošljavanje žena i mladih u ruralnim područjima te na razvoj volonterstva.

erasmus

Upravo zbog toga LAG vodi i svoj Volonterski centar Kupa sa sjedištem u Ozlju. Volonterski centar Kupa zapošljava 2 domaća zaposlenika, a u radu sudjeluju i 2 strana volontera čiji je boravak u LAG-u financiran kroz program Erasmus+, u sklopu Europske volonterske službe. Tijekom godine se u radu Volonterskog centra Kupa također izmjenjuju i volonteri iz lokalne zajednice, kojih je trenutno troje. Volonteri sudjeluju na aktivnostima iz projekata financiranih od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (projekt “Volontiram, činim razliku!”) te na Erasmus+ projektima.

It starts with Youth vizual 

Samo u 2018. godini LAG Vallis Colapis je iz potpora ESF povukao nevjerovatnih 12,7 milijuna HRK. To je samo u jednoj godini veća potpora ESF-a, nego potpora Programa ruralnog razvoja za sedmogodišnje razdoblje. Od toga iznosa 1,6 mil. HRK otpada na projekte čiji je nositelj izravno LAG, dok se preostalih nešto više od 11 milijuna HRK odnosi na projekte koje je ured LAG-a napisao za lokalne humanitarne udruge i Crvene križeve u okviru natječaja “Zaželi – program zapošljavanja žena”. Ovi podaci jasno upućuju na činjenicu da su hrvatski LAG-ovi sposobni upravljati s više fondova i to ne samo kroz projekte koje sami provde, nego i kao potporne organizacije koje korisnicima sa svojeg područja već sada olakšavaju pristup ESF sredstvima.

Razmjena Ozalj

Na to ukazuje i još jedna zanimljiva činjenica – od trenutno 9 zaposlenika LAG Vallis Colapis, samo se plaće za njih 2 pokrivaju iz Mjere 19 Programa ruralnog razvoja. Ostalo osoblje je zaposleno na projektima LAG-a koji se financiraju iz potpora programa ESF, Erasmus+, Interreg Slovenija – Hrvatska ili iz potpora hrvatskih ministarstava i drugih nacionalnih donatora. Sve to ukazuje na činjenicu da su hrvatski LAG-ovi više nego spremni preći na višeizvorsko financiranje u narednom programskom razdoblju.

 

Interreg partnerstvo sa Slovenijom:

Zapadni dio LAG-a Vallis Colapis ima izrazito pogranični karakter, što je izrazito pogodovao suradnji sa slovenskim partnerima. Još i prije osnivanja LAG-a Vallis Colapis, u IPA razdoblju (2007-13.), općine i gradovi LAG-a Vallis Colapis počele su koristiti potpore Interreg programa u partnerstvu sa slovenskim partnerima. Primjere svojih općina i gradova uz Kupu – rijeku koja spaja Belu krajinu u Sloveniji sa Žumberkom i Pokupljem u Hrvatskoj – uskoro je počeo slijediti i sam ured LAG Vallis Colapis.

interreg si hr hr rgb 1Misterion logoTako od 2017. godine LAG Vallis Colapis sudjeluje u projektu “Misterion – iskusi tajne voda” u okviru kojega su u Općini Kamanje provedena arheološka istraživanja na neolitskom lokalitetu Vrlovka, a u tijeku je uređenje suvremenog arheološkog parka. Slovenski partneri su u okviru istog projekta uredili biciklističke i pješačke staze u okolici Metlike, a u Semiču se gradi suvremeni Prirodislovni muzej koji će biti otvoren u rujnu 2019. godine. Ukupna potpora programa Interreg Slovenija – Hrvatska iznosi nešto više od 1 mil. EUR.

 

Korištenje potpora za slatkovodno ribarstvo:

Obzirom da se LAG Vallis Colapis nalazi u pokupskom bazenu, izuzetno važnom području nizinskih ribnjaka, od kojih su neki zaštićeni i Ramsarskom konvencijom kao migracijska ruta europskih ptica selica – postoji veliko zanimanje lokalnih zajednica u pokupskoj nizini za korištenje sredstava za poticanje slatkovodnog ribarstva. Na području LAG-a Vallis Colapis i susjednog LAG-a Sava postoje 3 velika šaranska ribnjaka (Draganić, Pisarovina i Crna mlaka kod Jastrebarskog) pa se u narednom programskom razdoblju od Ministarstva poljoprivrede očekuje i otvaranje mogućnosti za širenje CLLD metodologije i na slatkovodna ribarska područja.

Razvojne strategije koje smo do sada primjenjivali (u razdoblju 2009-14), kao i važeći strateški dokument LAG-a za razdoblje 2014-20. možete preuzeti s poveznica koje slijede u nastavku:

 

Image

SJEDIŠTE (OZALJ)

Kurilovac 1, 47280 Ozalj
047 731 400 (112)

PODRUŽNICA (KARLOVAC)

Trg hrvatskih branitelja 2, 47000 Karlovac
047 842 834

Email

lag@vallis-colapis.hr

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Na našoj web stranici koriste se kolačići (cookies) kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Klikom na gumb Prihvati kolačiće omogućit ćete pohranu svih kolačića na svom računalu. Za više informacija o tome na koji način ova web stranica koristi kolačiće kliknite na poveznicu u nastavku.