Prijavnica

LAG Vallis Colapis

STRUKTURA ČLANSTVA I POPIS OBVEZNE DOKUMENTACIJE REDOVNIH ČLANOVA LAG-A PREMA SEKTORIMA

JAVNI SEKTOR 

 • Jedinice lokalne samouprave
 • Poduzeća (d.o.o., d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima, s više od 20% vlasništva jedinice lokalne samouprave
 • Javne ustanove koje je osnovala lokalna samouprava posebnom odlukom nadležnog tijela

 

CIVILNI SEKTOR

 • Organizacije civilnog društva (udruge) registrirane pri nadležnom uredu državne uprave
 • Klasteri koji su osnovani sukladno Zakonu o udrugama i registrirani pri nadležnom uredu državne uprave
 • Fizičke osobe – kao samostalne osobe sukladno Zakonu o udrugama 

 

PRIVATNI SEKTOR

 • Obrti koji su osnovani temeljem Zakona o obrtu i registriran pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • OPG-i (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) regisitrirani pri nadležnom uredu državne uprave
 • Poduzeća (d.o.o./d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima i registrirana pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • Zadruge koje su osnovane temeljem Zakona o zadrugama i registrirana pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • Klasteri koji su osnovani kao gospodarsko – interesna udruženja (GIU) osnovana sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

 

PRISTUPNICA

U ovoj rubrici možete preuzeti pristupnicu za članstvo u LAG Vallis Colapis.

Uz ovu popunjenu pristupnicu morate priložiti:

 • odluku svojeg nadležnog tijela o pristupanju (popunjavaju je samo organizacije koje imaju upravna tijela, OPG, obrti, manje tvrtke i sl. ne trebaju ovo popunjavati i pristupaju samo odlukom vlasnika)
 • presliku rješenja o registraciji

Vašu prijavu (pristupnicu i prateće dokumente) pošaljite poštom (Kurilovac 1, 47280 Ozalj – Hrvatska) ili skenirano mailom
Prijavu će zaprimiti ured LAG-a, a konačnu odluku o primanju u članstvo donosi godišnja skupština LAG-a.

 

Važna napomena:

 • Pristupnice u članstvo LAG-a moraju ispuniti i potpisati i staviti štambilj sve ovlaštene osobe pravnih osoba – članova LAG-a te fizičkih osoba u smislu obrta i OPG-a (ako OPG nema štambilj, onda ga nije niti obvezan staviti, već je dovoljan samo potpis vlasnika).
 • Fizičke osobe u smislu samostalne fizičke osobe (ne i obrta ili OPG-a, ka da se primjenjuje gornja napomena), samo potpisuju pristupnicu koja se prilaže u dokumentaciji LAG-a za odobrenje, ako je član upravljačkog tijela samostalna fizička osoba koja je osobno član LAG-a (kategorija člana  – f.)
 • Za dostavu prijavne dokumentacije na odobrenje LAG-a nadležnom tijelu za provedbu IPARD programa, u slučaju dostave dokumentacije o članovima upravljačkog tijela (točka 8., Prilog II, Popis obveznih dokumenata za prijavu LAG-a), dostavljaju se kopije dokumenata pod kategorijama:  I, V ili VI , VII ili VIII, + prelika potpisane pristupnice za samostalne fizičke osobe koje LAG-u pristupaju osobno (kategorija člana f.)
Image

SJEDIŠTE (OZALJ)

Kurilovac 1, 47280 Ozalj
047 731 400 (112)

PODRUŽNICA (KARLOVAC)

Trg hrvatskih branitelja 2, 47000 Karlovac
047 842 834

Email

lag@vallis-colapis.hr

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Na našoj web stranici koriste se kolačići (cookies) kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Klikom na gumb Prihvati kolačiće omogućit ćete pohranu svih kolačića na svom računalu. Za više informacija o tome na koji način ova web stranica koristi kolačiće kliknite na poveznicu u nastavku.