Otvoren 2. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ sukladan TO 4.2.1. iz PRR RH 2014.- 2020.

11. veljače 2019.|By:

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“,sukladan tipu operacije 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.556.625,00 HRK, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi do 50% prihvatljivih troškova, odnosno do 70% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje su registrirane ili će biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Vallis Colapis koji obuhvaća područja gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općine Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

Prihvatljiva ulaganja su ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 01.03.2019. – 02.04.2019. godine.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika u uredu podružnice LAG-a (Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac) održavat će se individualne konzultacije, radnim danom u razdoblju od  18. do 28. veljače 2019. godine od 10 – 14 sati. Za individualna savjetovanja potrebno se prethodno najaviti putem e-pošte na adresu: projekti@vallis-colapis.hr.

Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korinici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: projekti@vallis-colapis.hr u razdoblju od 11. do 28. veljače 2019. godine.

Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.leader.vallis-colapis.hr  i ažurirani periodično, a najkasnije u roku od sedam (7) dana od zaprimanja pojedinog upita.

Stručna služba LAG-a održati će informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje, koje će se održavati sukladno sljedećem rasporedu:

  • 12. veljače 2019. godine (utorak):

Ozalj (OŠ „Slava Raškaj“,Podgraj 10a, Ozalj) u 18 sati;

  • 13. veljače 2019. godine (srijeda):

Kravarsko (Općinska vijećnica,Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko) u 16 sati;

Pokupsko (Općinska vijećnica, Pokupsko 25a, Pokupsko) u 17:30 sati;

  • 14. veljače 2019. godine (četvrtak):

Duga Resa (Demokratski rasadnik, Trg sv. Jurja 3, Duga Resa) u 16:30 sati.

  • 18. veljače 2019. godine (ponedjeljak)

Netretić (Stara zgrada Općine, Netretić 1, Netretić) u 16 sati;

Ribnik (Općinska vijećnica, Ribnik 4/a, Ribnik) u 17:30 sati.

  • 19. veljače 2019. godine (utorak):

Lasinja (Općinska vijećnica, Lasinjska cesta 19, Lasinja) u 16:30 sati;

Pisarovina (Općinska vijećnica, Trg Stjepana Radića 10, Pisarovina) u 18 sati,

  • 20. veljače 2019. godine (srijeda):

Žumberak (Općinska vijećnica, Kostanjevac 5, Kostanjevac) u 16 sati;

Krašić (Općinska vijećnica, Krašić 101, Krašić) u 17:30 sati;

Draganić (Općinska vijećnica, Draganići 10, Draganić) u 19 sati.

  • 21. veljače 2019. godine (četvrtak):

Kamanje (Općinska vijećnica, Kamanje 106, Kamanje) u 16 sati;

Žakanje (Općinska vijećnica, Žakanje 58, Žakanje) u 17:30 sati.

  • 22. veljače 2019. godine (petak):

Karlovac (Mala vijećnica Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, Karlovac) u 15 sati.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima nalaze se u prilogu.

Tekst natječaja:

LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. Popis članova PO

Prilozi:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog VI. Kriteriji odabira projekta

Prilog VII. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

EUROPEAN UNION
LEADER
CROATIA
Co-financed by the EU pre-accession IPARD measure through LEADER project
This website is co-financed from EU pre-accession program for IPARD LEADER measure. The contents of this site are the sole responsibility of the LAG "Vallis Colapis" and do not necessarily reflect the position of the European Union.
Website maintenance is co- financed by the European Union from the European Fund for Agricultural Development, Sub-Measures 19.1. "Preparatory Assistance", Sub-Measures 19.2. "Support for implementation of operations under the community – led local development strategy“, Sub-Measures 19.3. „ Preparation and implementation of cooperation activities of the local action“, Sub-Measures 19.4. „ Support of running costs and animation“ under Measure 19 "LEADER-CLLD" from Rural Development Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2020. Share of co-financing 90% EU, 10% RH European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas