ERASMUS+ TRENING - USKORO U KARLOVCU!

LAG Vallis Colapis je i ove godine aktivan u provedbi međunarodnih Erasmus+ projekata, pa su tako u pripremi dva treninga za osobe koje rade s mladima (youth workere). Jedan od tih treninga je i "Look behind the veil!" koji će okupiti 29 sudionika iz 9 država. Radi se o projektu vrijednosti 167.968,64 kn kojeg financira Europska komisija kroz Erasmus+ program, provodi se od 31.12.2020. do 30.10.2021. godine. U sklopu navedenog projekta od 22. do 29. srpnja 2021. u Karlovcu će se provesti  i Mobilnost osoba koje rade s mladima (trening) kao dio aktivnosti. Na treningu će se okupiti sudionici iz sljedećih država: Hrvatska, Grčka, Portugal, Češka, Latvija, Armenija, Gruzija, Ukrajina i Turska. 

Cilj treninga je predstaviti alat "Veo neznanja" za rad s mladima. Radi se zapravo o političkoj teoriji Johna Rawlsa koji kaže da svi moramo zamisliti da stojimo ispred jednog vela iza kojeg ne znamo kako izgleda društvo i kakvi su odnosi u društvu. Naša je pozicija u tom slučaju početna pozicija i mi smo ti koji određujemo kako će društvo izgledati. Drugim riječima, ako mi određenoj skupini damo veća ili manja prava može nam se dogoditi da upravo mi budemo ta skupina koja ima manja prava. Naime, nakon što se veo neznanja, hipotetski, makne mi ne znamo u kojoj ćemo skupini u društvu biti. Na ovaj način razmišljanja potiče se uključivost i pravičnost u društvu sukladno Rawlsovoj teoriji pravednosti. 

Trenutno pripremamo aktivnosti za trening što uključuje: pripremu radionica  s partnerima, priprema sudionika koji moraju odraditi istraživanje o stupnju pravičnosti/pravednosti u svom društvu prije dolaska na trening, organizacija smještaja, dogovor prijevoza sudionika, osiguravanje sigurnih uvjeta za rad sukladno epidemiološkim mjerama i sl. Nakon provedbe treninga svi će sudionici imati zadatak kroz neki oblik diseminacije prenijeti naučeno. Također, na treningu će se aktivno raditi na razvijanju vještina projektnog menadžmenta pa očekujemo minimalno 3 projektne ideje spremne za prijavu na Erasmus+ natječaj. 

209227395 10159123619208956 7776246184239214225 n