Zagreb: sastanak LAG-ova Zagrebačke županije s poduzećem GoGreen

U Zagrebu je 28.travnja 2017. na prijedlog LAG-a Sava održan sastanak LAG-ova Zagrebačke županije s poduzećem GoGreen koje organizira prodaju isključivo hrvatskih proizvoda te pomaže domaćim proizvođačima u nastupu na domaće tržište. GoGreen u Zagrebu vodi suvremenu tržnicu koja je već postala važan logistički centar za prodaju domaćih proizvoda te ujedno pomaže domaćim proizvođačima u oblikovanju i unapređenju njihovih proizvoda.

Tema sastanka je bio dogovor oko organizirane prodaje domaće hrane školama i dječjim vrtićima na području LAG-ova, poticanje poljoprivrednih proizvođača s područja LAG-ova oko Zagreba na uključivanje u sustav prodaje preko GoGreen tržnice i distribucijskog lanca te uloga GoGreen-a u budućim projektima suradnje (podmjera 19.3.) LAG-ova Zagrebačka županije.