Info radionice vezane za 4. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. "Potpora mladim poljoprivrednicima"

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis dana 13. prosinca 2019. godine je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.2. “Potpora mladim poljoprivrednicima ” sukladan tipu operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.


U nastavku se nalazi raspored radionica:
Žakanje: 09. siječnja 2020. u 17 sati u Općinskoj vijećnici (Žakanje 58),
Krašić: 10. siječnja 2020. u 10 sati u Općinskoj vijećnici (Krašić 101),
Ozalj: 13. siječnja 2020. u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja (Kurilovac 1),
Karlovac: 13. siječnja 2020. u 18 sati u Obrtničkoj komori Karlovačke županije (Jurija Haulika 14),
Duga Resa: 14. siječnja 2020. u 17 sati u Demokratskom rasadniku (Trg sv. Jurja 3),
Pisarovina: 14. siječnja 2020. u 17 sati u Općinskoj vijećnici (Trg Stjepana Radića 10),
Kravarsko: 15. siječnja 2020. u 17 sati u Općinskoj vijećnici (Trg Stjepana Radića 1).

Svrha održavanja radionica je upućivanje potencijalnih korisnika u detalje natječajne dokumentacije i podnošenja Zahtjeva za potporu.
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu za tip operacije 1.1.2. "Potpora mladim poljoprivrednicima" je od 20. siječnja 2020. do 24. veljače 2020.