Obavijest o 1. izmjeni 4. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.2. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis, objavila je danas, 16. siječnja 2020. godine Izmjenu 4. LAG Natječaja za podmjeru 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 1.1.2. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Važno je naglasiti da se izmjenom ovog natječaja ne mijenja rok za podnošenje Zahtjeva za potporu.
Zahtjev za potporu može se podnositi od 20. siječnja 2020. godine do 24. veljače 2020. godine.
Sukladno izmjenama natječaja, mijenja se i Obrazac A. Prijavni obrazac.
Izmjene natječaja, te obrasce i priloge natječaja možete pogledati ovdje.