Održan partnerski sastanak projekta "ECO-SOCIAL"

Dana 27.02.2020., u Srednjoj školi Duga Resa, održan je treći partnerski sastanak projekta ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!. Na sastanku su partneri podnijeli izvješće o provedenim aktivnostima od zadnjeg sastanka te se osvrnuli na prvih šest mjeseci projekta u kojima smo proveli sljedeće aktivnosti: 

1. održali smo dva partnerska sastanka projektnog tima na kojem su dogovorene obaveze te podjela zadataka kako bi projekt ispunio sve ciljeve i pokazatelje

2. osmislili smo vizual projekta te tiskali promotivne materijale (bannere, usb stickove i majice)

3. izradili smo posebnu Facebook stranicu profila na kojoj dijelimo sve vijesti o događaje kroz projekt

4. imali smo deset pojavljivanja u lokalnim i regionalnim medijima kroz koje smo promovirali projekt i njegove ciljeve

5. održali smo prvi set edukacija o osnovama održivog razvoja za učitelje i učenike u šest glavnih škola

6. održali smo motivacijsko-edukacijske radioniceu šest dodatnih škola Karlovačke županije na sudjelovanje u volonterskim akcijama

7. započeli smo aktivnosti na opremanju i osnivanju novog društvenog poduzeća za oporabu tekstila u Dugoj Resi kroz pripremu dokumentaciju za izgradnju platforme u Srednjoj školi Duga Resa

8. održali smo prvu volontersku akciju sakupljanja tekstila u 12 škola/školskih zadruga s područja Karlovačke županije i to u: Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj, Osnovna škola Draganići, Osnovna škola Banija, Osnovna škola Turanj, Srednja škola Duga Resa, Ekonomsko turistička škola Karlovac, Osnovna škola Grabrik, Osnovna škola Žakanje, Osnovna škola Mahično, Osnovna škola Rečica, Osnovna škola Generalski Stol te Osnovna škola "Vladimir Nazor" Duga Resa. Na volonterskoj akciji sakupljeno je ukupno 17 400 kg tekstila, dok je Osnovna škola Žakanje sakupila najviše i to 7200kg. 

9. u projekt smo uključili ukupno 404 učenika i 24 učitelja/nastavnika u školama Karlovačke županije te održali 12 programa održivog razvoja za učenike

Dogovorene su aktivnosti za naredna 4 mjeseca, a to su: nastavak radova oko osnivanja društvenog poduzeća, odnosno adaptacije prostora, provođenje edukacija o školskom zadrugarstvu i volonterstvu te oporabi tekstila za učenike i učitelje, održavanje druge volonterske akcije sakupljanja tekstila u 12 školskih zadruga, organizacija nagradnog, studijskog izleta u Čakovec, za školu koja je sakupila najviše tekstila u prvoj volonterskoj akciji te organizacija studijskog posjeta projektnog tima u Socijalnu zadrugu Humana Nova Čakovec.

Za više detalja o projektu pratite našu posebnu Facebook stranicu projekta. 

Projekt ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš! provodi se od 1.8.2019. do 31.01.2021. godine. Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri na projektu su Srednja škola Duga Resa, Karlovačka županija te Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca. Program vrijednosti 1.267.913,68 kn sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Švicarsko hrvatskog programa suradnje.

„Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost LAG - a Vallis Colapis i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske."