Izmjena 3. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.4. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis, objavila je danas 23. lipnja 2020. godine, izmjenu 3. LAG Natječaja za podmjeru 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 1.1. 4. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Odlukom Upravnog odbora LAG-a Vallis Colapis, ukupno rasploživa sredstva mijenjaju se i sada iznose 2.657.375,78 HRK.
Odluku preuzmite ovdje.