Misterion Riviera - osnovano novo društveno poduzeće

LAG Vallis Colapis sa zadovoljstvom može predstaviti novo društveno poduzeće Misterion Rivieru, destinacijsku menadžment kompaniju s naglaskom na vođenje ekoloških tura na novoj turističkoj destinaciji Misterion, koja se proteže uz čarobnu rijeku Kupu, na području Pokuplja, Žumberka i Bele krajine u Sloveniji. Osim ovih područja, agencija Misterion Riviera organizira i turističku ponudu na području Gorskog kotara i Like.

Poduzeće je osnovano u sklopu projekta Misterion - Iskusi tajne voda, kojega su u razdoblju od 2017. do 2019. godine, uz potporu sredstava programa Interreg Slovenija-Hrvatska, provodili LAG Vallis Colapis i partneri iz hrvatskih i slovenskih pograničnih općina Kamanje, Metlika i Semič te turistička agencija Kompas Novo Mesto. Više o projektu možete pogledati u videu u nastavku:

Poduzeće Misterion Riviera je osnovano u najužoj suradnji s turističkom agencijom Croatia Open Land iz Karlovca te djeluje kao agencija koja ima za cilj postupan razvoj turističkih i ugostiteljskih sadržaja na području seoskih zajednica Pokuplja, Žumberka i Bele Krajine. Kao društveno poduzeće, ova agencija 75% svoje dobiti ulaže u stvaranje novih radnih mjesta za mlade, žene i ostale žitelje hrvatsko-slovenskog pograničnog područja uz rijeku Kupu.

Jedan od važnijih ciljeva turističke agencije Misterion Riviera je promocija nove turističke destinacije Misterion, koja obuhvaća Pokuplje, Žumberak i Belu krajinu. Spomenuto područje se nalazi u samoj blizini uhodanih turističkih ruta koje vode ka Jadranskom moru te Nacionalnom parku Plitvička jezera, ali je usprkos tome ovo područje još uvijek nepoznato i neotkriveno za većinu domaćih i stranih turista.

Upravo zato je ovih dana podignuta nova web stranica poduzeća Misterion Riviera, kao i profili na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Pozivamo vas da posjetite mrežnu stranicu agencije Mistrion Riviera i njezine profile na društvenim mrežama te da vijest o mogućnostima odmora i ugodnog provoda na novoj turističkoj destinaciji Mistrion uz rijeku Kupu prenesete na svojim društvenim mrežama:

Web stranica

Facebook 

Instagram