Previous Next

LAG Vallis Colapis na LMH radionici u Istarskim toplicama

Od 23. do 25. srpnja 2020. godine, održana je trodnevna radionica za LAG-ove čiji su organizatori bili LEADER mreža Hrvatske u suradnji s FLAG-om Pinna nobilis i Društvom za razvoj slovenskoga podeželja.

To je ukupno bila treća u nizu stručnih radionica u 2020-toj godini za jačanje kapaciteta LAG-ova i FLAG-ova. Tema radionice bila je „LEADER/CLLD- alat integriranog lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom- metode i mogućnosti provedbe

Prvog dana održana je interaktivna radionica na temu „Metode provedbe LEADER/CLLD-a u okviru Sporazuma o partnerstvu RH-EU; model odgovara na potrebe integriranog lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom- analitičke komparacije programsko-implementacijskog sustava, ljudski resursi i utjecaj na lokalni razvoj“. Voditeljica radionice bila je Bojana Markotić Krstinić, glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske.

Drugog dana održana je  radionica na temu „Razmjena znanja i iskustava u pripremi/provedbi LEADER/CLLD-a Hrvatska-Slovenija (LMH/DRSP). Na radionici je prezentirana i uspoređena primjena mono (EAFRD/EMFF) i više-izvorskog (EAFRD,EFRD,ESF,EMFF) financiranja kroz pozitivne i negativne aspekte navedenih financiranja kroz LRS. Voditelji radionice bili su Bojana Markotić Krstinić, glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske, Aleš Zidar, predsjednik društva „Društvo za razvoj slovenskog podeželja i predstavnici slovenskog FLAG-a.

U sklopu radionice organiziran je i terenski obilazak primjera dobre prakse diverzificiranog razvoja područja; Obiteljska vinarija Cattunar i Karlić tartufi (slike u prilogu).

Trećeg dana radionice su bile zamišljene kao rad u grupama, a tema je bila : Dodana vrijednost LEADER/CLLD-a u okviru provedbe Europske politike za održiv integrirani razvoj lokalnih područja, na temu sveobuhvatnog uključivanja lokalne zajednice u sustav upravljanja održivim razvojem.