Provedeno 12 mjeseci projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!"

"ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" prvi je projekt LAG-a Vallis Colapis u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u sklopu poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj. Projekt za cilj ima razvoj sustava edukacije nastavnika i učenika lokalnih osnovnih i srednjih škola za teme održivog razvoja, pri čemu koristi i jača postojeći sustav školskih zadruga za usvajanje novih znanja o volonterstvu, društvenom poduzetništvu i oporabi otpadnog tekstila.

Projekt je s provedbom započeo 1. kolovoza 2019. godine, a u tom smo razdoblju proveli sljedeće:

1. održali smo četiri partnerska sastanka projektnog tima na kojem su dogovorene obaveze te podjela zadataka kako bi projekt ispunio sve ciljeve i pokazatelje

2. osmislili smo vizual projekta te tiskali promotivne materijale (bannere, usb stickove i majice)

3. izradili smo posebnu Facebook stranicu projekta na kojoj dijelimo sve vijesti o događaje kroz projekt

4. imali smo 12 pojavljivanja u lokalnim i regionalnim medijima kroz koje smo promovirali projekt i njegove ciljeve

5. održali smo edukacije o: osnovama održivog razvoja, ulozi zadružne ekonomije i volonterstva u održivom razvoju zajednice te o oporabi tekstila za učitelje u 6 glavnih škola

6. održali smo edukacije o održivom razvoju i ulozi školskog zadrugarstva u održivom razvoju za učenike šest glavnih škola.

7. održali smo motivacijsko-edukacijske radionice u šest dodatnih škola Karlovačke županije na sudjelovanje u volonterskim akcijama

8. započeli smo aktivnosti na opremanju i osnivanju podružnice Humane Nove u Dugoj Resi kroz pripremu dokumentaciju za izgradnju platforme u Srednjoj školi Duga Resa. U sklopu toga su započeti radovi u Srednjoj školi Duga Resa te je održan prvi informativni sastanak sa školama uključenim u projekt vezano za nastavak suradnje učeničkih zadruga i podružnice Humane Nove u Dugoj Resi.

9. održali smo prvu volontersku akciju sakupljanja tekstila u 12 škola/školskih zadruga s područja Karlovačke županije i to u: Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj, Osnovna škola Draganići, Osnovna škola Banija, Osnovna škola Turanj, Srednja škola Duga Resa, Ekonomsko turistička škola Karlovac, Osnovna škola Grabrik, Osnovna škola Žakanje, Osnovna škola Mahično, Osnovna škola Rečica, Osnovna škola Generalski Stol te Osnovna škola "Vladimir Nazor" Duga Resa. Na prvoj je volonterskoj akciji sakupljeno 17 400 kg tekstila, a Osnovna škola Žakanje prikupila je najviše tekstila.

10. ojačali smo kapacitete projektnog tima studijskim posjetom u pogone Humane Nove u Zagrebu i Čakovcu gdje smo se upoznali s načinom rada zadruge te zaposlenicima.

Situacija uzrokovana virusom COVID-19 spriječila nas je u planiranoj provedbi aktivnosti pa smo tako radionice za učenike, volonterske akcije, studijske posjete odgodili za početak školske godine 2020./2021. kad nam tek slijedi vidjeti na koji način ćemo provesti te aktivnosti. Usprkos tome održali smo sve aktivnosti koje smo mogli održati te smo neke aktivnosti prilagodili drugim oblicima provođenja.

U preostalih šest mjeseci projekta nam slijedi: provedba preostalih edukacija za učenike (o ulozi školskog zadrugarstva u još dvije škole te o oporabi tekstila i volonterstvu u šest škola), provedba dvije volonterske akcije sakupljanja tekstila (u rujnu i listopadu), nagradna studijska putovanja za školske zadruge koje sakupe najviše tekstila u volonterskoj akciji, osnivanje i opremanje podružnice Humane Nove u Dugoj Resi, dva sastanka sa školama uključenim u projekt vezano za nastavak suradnje s podružnicom Humane Nove u Dugoj Resi, studijski posjeti za projektni tim s ciljem učenja primjera dobre prakse, redovito ažuriranje Facebook stranice projekta, promocija projektnih aktivnosti u medijima. 

Projekt ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš! provodi se od 1.8.2019. do 31.01.2021. godine. Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri na projektu su Srednja škola Duga ResaKarlovačka županija te Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca. Program vrijednosti 1.267.913,68 kn sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Švicarsko hrvatskog programa suradnje.

„Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost LAG - a Vallis Colapis i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske."